Wie een vlog maakt voor de ander…

CDA-voorman Van Hardeveld ontpopt zich meer en meer als een begenadigd vlogger. Op zijn eigen wijze weet hij dit ‘hippe’ mediamiddel in te zetten om belerend uit te halen naar hem onwelgevallige partijen. Deze keer zijn het drie oppositiepartijen die van hem onder uit de zak krijgen. PvdA, Groenlinks en de BOP zouden zich schuldig hebben gemaakt aan framing, het verdraaien van de waarheid. PvdA en Groenlinks kunnen prima voor zichzelf opkomen, hier het weerwoord van de BOP.

In zijn toespraak deelt de CDA-voorman richting de BOP zijn sneer uit inzake de Kooijhoek. Wat is het geval? Tien jaar geleden ging het toenmalige VVD-CDA-PvdA-college van start met de planvorming Herontwikkeling Parkeerterrein Laanstraat. Die plannenmakerij heeft miljoenen euro’s aan overheidsgeld opgeslokt zonder dat er ook maar iets van terecht is gekomen. De BOP heeft van het begin af aan gewaarschuwd tegen de plannen voor de megalomane herontwikkeling van het parkeerterrein. Zeker, het moet gezegd worden, dat projectontwikkelaar DAV bewezen heeft een partner te zijn waarop je niet kunt bouwen. Echter, de gemeente is mede-verantwoordelijk voor de puinhoop die zichtbaar is geworden in de voormalige Garage Kooij.

De gemeente is samen met de projectontwikkelaar, die een miljoenenclaim op tafel heeft gelegd, verwikkeld in een gerechtelijke procedure. Met deze zelfde partij werkt de gemeente nu aan een herontwikkeling op kleine schaal van het parkeerterrein. Hoe kan het dat je opnieuw met zo’n partner in zee gaat? En daarbij ook nog de loftrompet steekt over het zo fraai opknappen van de puinhoek Kooij!

De oorspronkelijke voorstanders van de desastreus verlopen plannenmakerij voor het parkeerterrein Laanstraat weigeren over het verleden te spreken en dat wordt geslikt door een meerderheid van de raad. De BOP staat daar anders in. Feit is dat de veroorzakers van deze ellende de geschiedenis het liefst onder het vloerkleed vegen.

Als partijen niet van de geschiedenis, waaraan ze zelf hebben meegeschreven, willen leren, dan ligt het maken van fouten in de toekomst opnieuw op de loer. Je dit realiseren heeft niets met framing te maken…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

De CDA-vlog in kwestie