Vraagtekens bij verkoop Paleis Soestdijk

Na in 2017 eigenaar te zijn geworden van het Landgoed Paleis Soestdijk heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn plan Made by Holland ongestraft drastisch uitgebreid. Dat de plannen voor de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats inmiddels onder druk van de publieke opinie cosmetisch iets zijn bijgesteld doet daar niets aan af. De belangrijkste voornemens van de projectontwikkelaar staan nog steeds ver weg van het uitgangspunt dat ontwikkelingen op het landgoed ondergeschikt moeten zijn aan de vigerende natuurvoorschriften. Zo houdt de MeyerBergman Erfgoed Groep vast aan de nieuwbouw voor een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos, staat er een nieuwe woonwijk met 98 appartementen in het Borrebos op de kaart en komt er een groot auditorium in de monumentale Zochertuin. Bovendien laat het aantal evenementen dat de paleiseigenaar voornemens is te gaan organiseren op het landgoed zien dat het paleisgebied à la de Amsterdamse Westergasfabriek zal verworden tot een festivalterrein.

Waarom is er in Haagse Kringen geen kritiek te horen op de gewijzigde plannen en wat maakt dat zowel het Utrechtse provinciebestuur als het Baarnse college van burgemeester en wethouders zich steeds slaafs achter de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep blijven opstellen? Een eigen onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop van de buitenplaats Soestdijk bracht een aantal opmerkelijke zaken aan het licht. Zo gaf het echtpaar Meijer-Bergmans in de Quote van januari 2020 aan dat ze eerst in oktober 2015 weet kreeg van de verkoopplannen van het paleis, terwijl een stroman van de MBEG deel uitmaakte van de Ronde Tafel Paleis Soestdijk die onder leiding van VVD-coryfee Sybilla Dekker voorbereidingen trof voor de zoektocht naar een nieuwe paleiseigenaar.

Leest u onze reconstructie van de dubieuze verkoopprocedure die leidde tot de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MBEG.

Het onderzoek vormde de basis voor een artikel van de hand van NRC Handelsblad-onderzoeksjournalist Derk Stokmans dat te lezen is in de editie van 19 juni 2021.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP