Voor de vierde keer op rij uitstel voor de Speeldoos

De gemeenteraad debatteerde jl. woensdagavond voor de zoveelste keer over de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Heel in het kort het verloop van een bizar verhaal geschetst. In juni 2017 koos de gemeenteraad in overgrote meerderheid, alleen de LTS en NúBaarn stemden tegen, voor het onder één dak brengen van het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan. Vorig jaar maart schaarde een ruime raadsmeerderheid zich achter het voorstel krediet ter beschikking te stellen voor die vernieuwbouw. Deze keer stemden VoorBaarn en het van gedachten veranderde GroenLinks tegen het voorstel. Korte tijd later zag VoorBaarn aan de hand van een projectontwikkelaar de kans schoon haar droom voor een cultuurhuis in het centrum op de raadsagenda te plaatsen. Vreugde alom bij de centrumwinkeliers en inwoners die in zo’n cultuurhuis een oppepmiddel zien voor het centrumgebied. Onder de weinig kritische vraag ‘wilt u een levendig centrum’ werden door actiegroep Baarnse Feniks mede dankzij de coulante hulp van de Baarnsche Courant 2.600 steunbetuigingen opgehaald. Het zorgde voor een populistische kanteling in de raad die met uitzondering van alleen de BOP in juli 2019 koos voor uitstel van de Speeldoosvernieuwbouwplannen. De projectontwikkelaar kreeg zo de kans zijn plan meer gedetailleerd  te presenteren aan de raad. Die presentatie vond afgelopen september plaats en bleek ook in financieel opzicht onvoldoende onderbouwd te zijn. Het college werd opgeroepen om er samen met de projectontwikkelaar nog eens naar te kijken en uiterlijk op 1 december de raad te informeren over het resultaat van dat nader inzien. Let wel, dit zorgde voor een tweede uitstel van de vernieuwbouw van de Speeldoos. In januari stelde het college de raad voor nu eindelijk eens een keuze te maken, óf een theater aan de Brink óf vernieuwbouw van de Speeldoos. Inmiddels was verantwoordelijk D66-wethouder er klaar mee en hing zijn pet aan de wilgen.

Een blik op de achterzijde van het bibliotheekgebouw. De bewoners van de Burg. Miedemahof kunnen hun borst alvast nat maken…

De raad ondertussen, u raadt het al, maakte die keuze niet en koos, minus de fracties van de VVD, PvdA en de BOP, voor een derde uitstel. Nu moest de gemeente samen met de projectontwikkelaar, de Gouden Driehoek en wat raadsleden gaan bekijken of een nieuw cultuurhuis er misschien voordeliger uit zou kunnen zien. Die nieuwe ronde in de cultuurhuiscarrousel wierp geen nieuw licht op de zaak. Het college legde deze maand het voorstel op de raadstafel een definitieve keuze te maken voor het oorspronkelijke plan de huidige Speeldoos te vernieuwen. Gelooft u het of niet, de raadsfracties van D66, CDA, VoorBaarn, GroenLinks en CU/SGP gaven in het debat aan wederom te gaan voor uitstel. Niet om de ballen voor het Arcadeplan in de lucht te houden, maar vanwege de coronacrisis en onderzoek naar de bouw van een cultuurhuis in de Hoofdstraat op de plek van de bibliotheek en het daarachter gelegen gemeentelijk monument het Nutsgebouw.

De BOP is er nu wel klaar mee. Alle door ons en de fracties van VVD en PvdA ingebrachte argumenten die goed onderbouwd een snelle aanvang van de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos bepleitten zorgden niet voor andersdenken bij de voorstanders van een cultuurhuis in het centrum. Alles gevoed door het waanidee dat dit hét medicijn zou zijn voor het zieltogende centrumwinkelgebied. Leest u wat dit betreft onze inbreng bij het debat er op na.

Woensdagavond 27 mei 2020 neemt de raad een definitief standpunt in over het raadsvoorstel. Aangezien al eerder gebleken is dat realisme niet in de smaak valt bij de voorstanders van het centrumplacebo moet u niet gek opkijken als het voor de vierde keer komt tot een uitstel.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter