Verzet tegen bouwplannen bij Paleis Soestdijk krijgt vorm

De Baarnsche Courant kondigde het aan en de Gooi en Eemlander van vandaag, 27 oktober 2020, besteedt aandacht aan het bedachte woningbouwplan van de fictieve Londense groene ontwikkelaar Futureproof Apartments. In het artikel leest u ondermeer over het initiatief ‘Geen woningbouw Borrebos’. Afgelopen zaterdag is proefgedraaid ter hoogte van het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee en daarbij vonden de flyers en buttons goed aftrek bij de bezoekers van het bosgebied.

Hoe verder?

Tegen het door de raad goedgekeurde voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is een vijftigtal bezwaarschriften ingediend. Daar zal het college van Burgemeester & Wethouders goed onderbouwd op moeten reageren. Eerst in maart 2021 komt het college met oog op de behandeling van een ontwerpbestemmingsplan voor het landgoed met een reactie op de bezwaarschriften. Dan zullen we ook zien hoe de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep er definitief uit zullen zien: Hoe verhoudt Made by Holland zich tot de diverse natuuronderzoeken en hoe gaat de verkeersafwikkeling op de Amsterdamsestraatweg er uitzien? En houdt de projectontwikkelaar vast aan de bouw van een nieuwe woonwijk in het Borrebos?

Geen gelopen race

Ondertussen heeft een aantal bezorgde inwoners het plan opgevat een online petitie op te zetten waarin de gemeenteraad wordt opgeroepen in elk geval niet akkoord te gaan met de bouw van de appartementengebouwen in het Borrebos en de grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos.

Wat u nog moet weten is dat er bij de tegenstanders van de plannen van de paleiseigenaar gezonde ideeën bestaan voor de toekomst van het landgoed, inclusief het paleis en de andere daar aanwezige monumentale gebouwen. Daar wil men graag fris het gesprek over aangaan, maar eerst is het zaak dat de huidige megalomane plannen van tafel gaan!


De BC kon na het artikel in de Gooi en Eemlander niet achterblijven…