Verkeersonveiligheid blijft troef bij nieuwe ALDI

In oktober 2018 ging de gemeenteraad akkoord met de bouw van een nieuwe vestiging van supermarkt ALDI op de beladen plek van de voormalige Garage Kooij aan de Eemnesserweg. Samen met VoorBaarn stemde de fractie van de BOP tegen dit bouwplan. De reden van onze afwijzing was vooral gelegen in het feit dat het aanleveren van goederen via een langs de Nieuwstraat gelegen los- en laaddok verkeersonveilige situaties met zich mee zou brengen. Onze suggestie te kiezen voor een andere aanrijroute via de Nieuwstraat, zodat vrachtauto’s geen gevaarlijke manoeuvres uit hoefden te halen op de kruising Eemnesserweg/Dalweg/Nieuwstraat, werd resoluut van tafel geveegd door verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma: “Over dat laatste zeg ik u dat gaan we niet doen, want daar wil ik ook gewoon helder over zijn. Wij hebben in die discussie in januari daar uitgebreid met elkaar over gediscussieerd en de meerderheid heeft toen geconcludeerd dat een optie via de Nieuwstraat geen betere optie was en meer ligt voor datgene waar we toen op voortgeborduurd hebben met een laad- en losdok op de plek zoals die ook getekend is en waar wij ons heel hard voor zullen maken is in de komende periode, we hebben natuurlijk nog tijd voordat het er allemaal staat, op welke wijze het laden en lossen dan op een zo verkeersveilig mogelijke manier gaat en daar zijn we over in gesprek, niet alleen met de ontwikkelaar maar ook met de Aldi, op welke wijze dat het beste kan worden gedaan. […] Dus het optimaliseren van die situatie zoals die nu voorgesteld wordt, daar gaan we de komende weken, maanden, nog aan werken maar we gaan niet meer kijken naar een andere plek voor het laden en lossen via de Nieuwstraat. Dat is mijn toezegging en mijn antwoord.” Zoals wel vaker het geval is in coalitiedorp Baarn kon een meerderheid van de raad zich vinden in de woordenbrij van de wethouder en viel de klap voor het ALDI-bouwplan. 

Uitkomst verkeersonderzoek: Verkeerssituatie risicovol

Inmiddels heeft het verkeersbureau BonoTraffics de verkeerssituatie ter plaatse onderzocht. De onderzoekers komen tot deze ons inziens weinig verrassende conclusie en aanbeveling: ‘Uit de analyse van het beeldmateriaal blijkt dat achteruit manoeuvreren met een vrachtwagen richting  de  laad- en  losplaats  van  de  Aldi  complex  is.  De  combinatie  van  veel  fietsers, bromfietsers  en  voetgangers  met  vrachtwagens  die  op  een  kruispunt  achteruit  rijden  is risicovol.  Diverse verkeersdeelnemers komen  voor  de  vrachtwagencauffeur  uit  alle  hoeken, niet  alleen vanaf  de Eemnesserweg  maar  ook  vanaf  de  Nieuwstraat  en  de  Dalweg.  De vrachtwagenchauffeur kan hier moeilijk het overzicht bewaren over de verschillende wegen en verkeersdeelnemers, met veiligheidsrisico’s als gevolg. Dit  mede  aangezien  bijvoorbeeld fietsers en bromfietsers niet altijd het gewenste geduldige gedrag vertonen. Wanneer de  rijtaak van  de  vrachtwagenchauffeur  rond  het  laden  en  lossen  van  de  Aldi vereenvoudigd kan worden, bevorderd dit de verkeersveiligheid. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden naar alternatieve (in)rijroutes of verkeersbegeleiding bij het laden en lossen.’

Het college laat via een raadsinformatiebrief weten dat de bevoorrading van de ALDI met grote vrachtwagens in feite niet geschikt is voor een centrum als dat van Baarn:Uit de analyse van de beelden blijkt dat de situatie op het kruispunt als het gaat om de bevoorrading van de supermarkten via de Eemnesserweg verre van optimaal is en zelfs kan leiden tot gevaarlijke en ongewenste situaties.’ Laat dat nu precies ook een samenvatting zijn van onze destijds geuite bezwaren tegen het bouwplan van de ALDI. We zijn benieuwd of de voorstanders van het ALDI-nieuwbouwplan ook van zich laten horen…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Brief college met verkeersonderzoek

Het kan verkeren. Zie wat de Baarnsche Courant er over schrijft:

Baarnsche Courant 2 november 2018

Baarnsche Courant 10 september 2021

Gooi en Eemlander 17 september 2021