Theehuis Overbosch, het volgende Baarnse debacle?

Als de informatieavond van 6 december jl. één ding duidelijk heeft gemaakt over de affaire theehuis op het landgoed Pijnenburg is het wel dat de binnen- en buitenraadse stellingen onwrikbaar zijn betrokken. Landgoedeigenaar Insinger gaf tijdens zijn inspraak de tegenstanders van zijn theehuisplan er stevig van langs. Op hun beurt gaven de opposanten, soms opnieuw, maar niet zelden goed onderbouwd, tegengas. De informatieavond is geen plaats voor debat, maar non-verbaal viel er wel het nodige op. Van de coalitiepartijen liet alleen de D66-fractie op inmiddels bekende wijze van zich horen met een aantal vragen waar al eerder antwoord op was gegeven. Zo is en was bijvoorbeeld mediation een gepasseerd station. En waarom zou de landgoedeigenaar daarop ingaan? Ook hij zal weten dat de coalitiepartijen, ja ook D66, zich zullen scharen achter zijn theehuisplan.

Hoe het vervolgens zal gaan met de beroepsprocedures die, ongetwijfeld tot aan de Raad van State, zullen worden gevoerd ligt in de schoot van de toekomst verborgen. De BOP beschikt niet over een glazen bol, maar het lijkt ons sterk dat het theehuis er zal komen op de bedachte plek. De argumenten van de tegenstanders uit de hoek van de natuurbeschermers snijden wat ons betreft hout. Ook bezwaren van de bewoners van de Lage Vuursche i.v.m. de ongewenste toename van het (toeristen)verkeer worden door ons gedeeld.

Het standpunt van de BOP is altijd geweest dat het karakteristiek in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) gelegen weiland, dat bovendien een belangrijke rol vervult als foerageergebied lang niet alleen voor de das, geen plek is voor een theehuis of restaurant.  Wij vrezen dat de debatraad van woensdag 13 december over dit onderwerp zal ontaarden in het langdurig herhalen van standpunten en zetten. De uitkomst van het debat echter ligt voor de hand: een raadsmeerderheid gaat akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan en creëert zo de mogelijkheid van een theehuis. Of dat voor de landgoedeigenaar reden is om de champagnefles te ontkurken? De BOP adviseert de kurk op de fles te houden totdat over een aantal jaren de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

In de tussentijd kunnen de partijen die in de raad besluiten vóór het theehuis te stemmen alvast bedenken hoe zij de band gaan herstellen met de inwoners van de buurtschap Lage Vuursche…

Kees Koudstaal