Tag archieven: wintertuin

Haat in de raad

Bram|28-2-2015

In de laatste raadsvergadering van februari vroeg de VVD een interpellatiedebat aan over de gang van zaken rond het uitvoeren van een `Wintertuinmotie.´ In Schrijvershoek van 25 februari jl, schrijft Johan Hut o.a. dat de BOP geen behoefte zou hebben aan dat interpellatiedebat. Vervolgens vond hij een opmerking van de BOP tijdens dat debat aan de heer Colthoff zelfs ver over de schreef gaan. Zoals Hut het opsomt in zijn stukje begrijp ik zijn punt, maar het doet geen recht aan de werkelijkheid. Ik zal het aan de hand van zijn ingezonden stukje uitleggen.

De BOP heeft het interpellatiedebat niet aangevraagd en zat er in die zin ook niet op te wachten. De opmerking van fractievoorzitter De Zwart dat hij behoefte had aan dit debat, had geen betrekking op het debat als zodanig, maar op de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering ervan. Het interpellatiedebat is namelijk aan regels gebonden. Vooraf aan de raadsvergadering hebben alle raadsleden die spelregels per mail ontvangen. Allereerst is het gebruikelijk het interpellatiedebat aan het begin van de agenda te houden. Op verzoek van de VVD werd het juist aan het einde van de vergadering geplaatst. Kennelijk om de vergadering met een knaller te kunnen beëindigen: Een motie van wantrouwen tegen een zieke wethouder. De timing doet inderdaad denken aan haat in de raad, maar de motie op zich is een goed recht van elke fractie. Daar is geen discussie over.

Het interpellatiedebat kent ook spelregels. De aanvrager van het debat, in dit geval de heer Colthoff namens de VVD, mag enkele vragen aan het college mag stellen, vervolgens heeft het college de gelegenheid die vragen te beantwoorden. Na deze antwoorden hebben de andere fracties in de raad de mogelijkheid om in één termijn te reageren. Wanneer er geen vragen meer zijn voor het college of wethouder mag als laatste de aanvrager van het debat nog iets zeggen en daarmee is het klaar. Hoewel de naam het dus wel doet vermoeden, is een interpellatiedebat feitelijk geen debat in de zin dat er met elkaar in de raad gediscussieerd kan worden. Ook van deze regel wenste de VVD af te wijken. Zij wilden juist wel een debat met de overige fracties in de raad. De opmerking van De Zwart dat de BOP niet op een discussie zat te wachten, had betrekking op deze wijziging.

Wat betreft de opmerking van de BOP fractie aan Colthoff waar hij zich mee bemoeide, had betrekking op de taakverdeling in de gemeente. Het zit zo: Het college voert uit, de gemeenteraad controleert. In dit geval ging het om een in de raad breed gesteunde motie, die overigens ook door de BOP in meerderheid werd gesteund. De motie van de VVD droeg het college op “… zo snel mogelijk met de beoogde exploitant Red Force BV in gesprek te gaan om op een nette en correcte manier de beoogde samenwerking te beëindigen.” Niets meer en niets minder. De gesprekken worden nog gevoerd en resultaten zijn nog niet bekend. De heer Colthoff is namens zijn partij echter van mening dat de wethouder persoonlijk de onderhandelingen had moeten voeren, maar was dat kennelijk vergeten in zijn motie op te nemen. Met zijn stelling dat de wethouder persoonlijk aan de onderhandelingstafel plaats had moeten nemen, gaat hij nadrukkelijk op de stoel van de uitvoerder, en dus het college, zitten. Vandaar de vraag vanuit de BOP waar Colthoff zich mee bemoeit.

Toen de VVD en het CDA van meneer Hut het in Baarn nog voor het zeggen hadden, hebben ze veel steken laten vallen. Beide partijen willen nu hun eigen falen op diverse dossiers op het huidig college  projecteren. Daags voor de heer Hut zijn stukje schreef, schreef de heer Lieberom onderstaand stukje in de Baarnsche Courant. Het is wel even wennen voor de VVD dat ze sinds mensenheugenis geen deel meer uitmaken van het college. Misschien is het daarom dat ze zich daarom zo nadrukkelijk met de uitvoering willen bemoeien, maar het wordt nu wel tijd dat ze gaan inzien dat ze nu niet aan het stuur zitten in het college.

Stukje heer Lieberom in BC

Stukje heer Lieberom in BC

De Daadkrachtmythe

Marjo|10-12-14

Het nieuwe College van B&W in Baarn was nog nauwelijks ingewerkt, of de roep om meer daadkracht werd krachtig ingezet. Het CDA voerde de boventoon en focuste zich vooral op de Wintertuin. En dat nog wel vóór het nieuwe college actie kon ondernemen: er liep immers nog een tweede akoestisch onderzoek waartoe het oude college, met als verantwoordelijk wethouder de heer Jan Baerends, vlak voor de verkiezingen in maart 2014 opdracht had gegeven. Die rapportage werd pas in de zomer van 2014 afgerond. Vanaf toen kon het nieuwe college met deze complexe zaak aan de slag en het ziet ernaar uit dat er nog dit jaar knopen worden doorgehakt. Dankzij of ondanks de roep om meer daadkracht?

“Waar het echter om gaat is dat vertraging, vertraging, vertraging voor daadkracht, daadkracht, daadkracht plaats maakt.”

Lees verder