Tag archieven: Brink

Verslag van een raadsvergadering coronaproof

De eerste Baarnse gemeenteraadsvergadering op afstand zit erop. Langs digitale weg waren er afstanden gecreëerd die besmetting met het coronavirus onmogelijk maakte. Ondanks het feit dat er sprake was van een dunne agenda nam de vergadering van jl. woensdag 22 april uiteindelijk meer dan drie uur in beslag. De BOP bereidde drie moties vreemd aan de agenda voor. Twee daarvan haalden geen meerderheid, één wel. Die motie had niet van doen met een lokale aangelegenheid, maar alles met internationale solidariteit en medemenselijkheid. In de mede door de fracties van GroenLinks, PvdA en CU/SGP motie werd het college opgeroepen Baarn aan te laten sluiten bij de door een aantal vluchtelingenorganisaties geïnitieerde Coalition of the Willing.  Lees verder

‘Stroomhuisje’ Stedin in meerdere opzichten misplaatst

Met grote verbazing nam de BOP afgelopen woensdag kennis van een bericht in de Gooi en Eemlander over de plaatsing van een ‘Stedin-stroomhuisje’  pal voor de monumentale Pauluskerk op de Brink. Bij het zien van de bij het artikel geplaatste foto was de eerste gedachte die in ons opkwam, dit kan niet waar zijn, hier moet Stedin een fout adres hebben doorgegeven aan de uitvoerder van het werk. Immers, het vierkante bouwsel zorgt voor een grove aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de Brink. Je kunt er nog veel meer woorden aan vuil maken, maar de foto van het object laat meer zien dan woorden kunnen zeggen. Ondertussen staat overduidelijk vast dat Stedin te goeder trouw heeft gehandeld en dat de verantwoordelijkheid van het geplaatste misbaksel volledig kan worden bijgeschreven op het conto van het college. Lees verder

Over zwalkende politieke standpunten…

Er zijn weinig onderwerpen waar de raadsfracties zich zo over roeren op de sociale media en hun websites als over de bouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Zo plaatste VoorBaarn op Facebook onder de titel ‘Cultuurhuis op de Brink, wat kost dan nou netto?’ een anoniem relaas dat op eigen risico gelezen kan worden. Op de websites van VVD en PvdA worden minder woorden gebruikt om de standpunten over het vraagstuk over het voetlicht te brengen en het CDA  schetst een beeld van de worsteling waar die fractie mee kampt. D66 beperkt zich tot een paar opmerkelijke tweets op Twitter. Lees verder

Bedroevend Niveau

Cok de Zwart| december 2005

“Vier jaar heb je de BOP niet gezien en nu, zo vlak voor de verkiezingen, zie je ze ineens hier in het gemeentehuis opduiken.” Dat hoorde ik iemand achter mij fluisteren toen ik had plaatsgenomen op de publieke tribune in de raadszaal. Daar woonde ik, als kandidaat-raadslid van de Baarnse Onafhankelijke Partij, vorige week donderdag de commissievergadering Ruimtelijke Ordening bij om te horen hoe de gemeentelijke politici over een herinrichtingsplan van de Brink discussieerden.

Ik moet eerlijk zeggen: het was bedroevend wat ik daar meemaakte:

– een wethouder (van Hart voor Baarn) die verschrikkelijk zat te stuntelen in een poging uit te leggen hoe het plan financieel onderbouwd was;

– een raadslid (eveneens van HvB) die – de armen hoog geheven – uitriep niet te snappen waarom er partijen waren die zo moeilijk deden over de financiering, alsof juist het uitgeven van tonnen euro’s geen uitermate belangrijk punt zou zijn;

– Christen Unie/SGP, GroenLinks en D’66 die op basis van volstrekt niet ter zake doende argumenten hun steun aan het plan betuigden;

– onder andere de VVD – zelf medeverantwoordelijk voor financieel wanbeleid in de afgelopen raadsperioden – die nu ineens over de financiering van het plan viel.

Het waren slechts enkele opvallende zaken.

Samenvattend kun je stellen dat de gemeente Baarn vele tonnen euro’s gaat uitgeven (hoeveel precies kan het gemeentebestuur niet uitleggen) aan een plan dat in de ogen van velen, en zeker van de BOP, niet door de beugel kan. Elke euro gemeenschapsgeld die aan het ‘opleuken’ van de Brink wordt gespendeerd, is er één te veel. Natuurlijk moet je wel aan onderhoud doen, maar dat is een volstrekt andere zaak.
Het is waar wat de fluisteraar te berde bracht: de BOP heeft vier jaar de gemeentepolitiek in Baarn vanaf  de zijlijn gevolgd. We kwamen destijds niet in de gemeenteraad en hebben daarom besloten om ons bescheiden op te stellen. Wat is daar op tegen? Zeer recent hebben we besloten om aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te doen met onze welbekende leuze “Stem Nuchter Stem BOP”. Wanneer wij erin slagen in 2006 met één of meer zetels uit de stembus te komen, dan zullen wij ons sterk maken voor het terugdraaien van dit onzalige, kostenverslinde ‘Brink-besluit’. Wij zullen ons daarentegen enorm gaan inspannen voor het laten terugkeren van wegbezuinigde wijkagenten en meer van dergelijke zinvolle overheidsuitgaven.

Opnieuw heilloos Brinkplan

Kees| 1 december 2005

Als kandidaat-gemeenteraadslid namens de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) maak ik me grote zorgen over opnieuw een heilloos en geldvretend plan. Het gemeentebestuur van Baarn wil de Brink gaan herinrichten. Voor dit project is ruim een miljoen euro begroot en hoewel er ergens ‘potjes’ schijnen te zijn gevonden voor een deel van die kosten, is de BOP sterk gekant tegen het nemen van dergelijke ingrijpende beslissingen op de valreep van de huidige raadsperiode.

Indien de BOP met één of meer volksvertegenwoordigers in maart 2006 plaats kan nemen in de Baarnse Gemeenteraad  zal zij zich onder andere ernstig verzetten tegen het herinrichten van het hart van Baarn. Voorlopig eerst maar even pas op de plaats met het uitgeven van schaarse financiële middelen. Er zijn wel andere zaken waar Baarn zich druk om kan maken. Ik noem er een aantal:
– Meer blauw op straat
– Beter onderhoud aan voet- en fietspaden en plantsoenen
– Het beter beheer van gemeenschapsgeld
– Een betere communicatie met de inwoners
– Het bevorderen van het culturele en sportieve klimaat

De BOP bekijkt het nuchter en wil een frisse wind door de lokale Baarnse politiek laten waaien.