Soestdijk: moedig doorgaan … maar niet tegen elke prijs!

Paleisdirecteur Floris de Gelder mag dan voorrekenen dat er op het terrein van de voormalige marechaussee-kazerne geen 65 woningen passen (B.C. 1/5/’19), de gemeenteraad heeft altijd moeten leven met de idee dat dit wél zou kunnen. Zo zijn de plannen, nadat de MeyerBergman Erfgoed Groep de door de Rijksoverheid uitgeschreven prijsvraag won, ook gepresenteerd aan de raad. Dat in het zogenoemde bidbook (juni 2016) de perceelgrootte voor woningbouw op het Alexanderkwartier anders was aangegeven mag zo zijn, maar de raad had destijds geen enkel zicht op dat voor de Rijksoverheid bestemde bidbook, dat bedoeld was voor ‘beeldvorming in besloten kring’.

Dit wordt onderschreven door de commotie die vorige maand aan de raadstafel ontstond tijdens de behandeling van het Ruimtelijk Kader voor Paleis Soestdijk. Zou de heer De Gelder werkelijk denken dat de gemeenteraad allang op de hoogte was van de in het bidbook opgenomen regel, dat er om 65 woningen te kunnen bouwen een groter gebied nodig is dan het huidige kazerneterrein? Eerst op 15 april 2019 ontving de raad per e-mail een link die verwees naar genoemd bidbook en kon de BOP-fractie voor het eerst kennismaken met de inhoud daarvan. Vóór die datum hielden wij vast aan een persbericht van de Rijksoverheid d.d. 25-10-2016, waarin gemeld werd dat er op het terrein van de voormalige marechausseekazerne  65 (half)vrijstaande woningen zouden komen. Het is goed te weten dat deze melding in de richting van de raad door wie dan ook nooit is herzien. Was daar wel sprake van geweest dan had de BOP, en ik mag veronderstellen dat voor andere raadsfracties hetzelfde geldt, zeker eerder aan de bel getrokken.

Laat er geen misverstand over bestaan, ook de BOP ziet de noodzaak in van restauratie van het voormalige koninklijk paleis. Maar, laat ook dat helder zijn, niet tegen elke prijs. Dat er om zo’n restauratie mogelijk te maken een onomkeerbare aanslag moet worden gepleegd op de natuurwaarden van het kwetsbare bosgebied rondom het kazerneterrein is ons inziens ontoelaatbaar. Wat de BOP betreft zijn er op dit vlak dan ook geen compromissen te sluiten. De Rijksoverheid mag het landgoed Soestdijk hebben gegund aan de MeyerBergman Erfgoed Groep, maar dat houdt niet in dat er vervolgens moet worden getekend bij het kruisje. Zo werkt het in ieder geval niet bij de BOP.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Meer over Soestdijk