Renske Leijten (SP) stelt kamervragen over verkoopprocedure Paleis Soestdijk

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) stelt een aantal kritische Kamervragen aan minister-president Mark Rutte en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren over Paleis Soestdijk. De vragen volgen op een reconstructie die de BOP maakte van het verkoopproces van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep en een daarop aansluitend artikel in NRC Handelsblad van jl. 19 juni. Het kamerlid vraagt zich af hoe het kan dat de koper van Paleis Soestdijk zijn plannen zo ingrijpend kon wijzigen. Ook zet ze vraagtekens bij het feit dat er gemeenschapsgeld (subsidies) in het Paleis wordt gestoken: “Bent u het met mij eens dat wanneer het toch gemeenschapsgeld gaat kosten, er ook democratisch besloten moet worden wat de bestemming van het Paleis wordt? Zo nee, waarom niet?”
Daarbij is ze ook benieuwd naar hoe de regering aankijkt tegen de rol die het Rijksvastgoedbedrijf speelde in de verkoopprocedure van het Paleis.

Met de Kamervragen van Renske Leijten staat de ons inziens dubieuze verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk opnieuw op de landelijke politieke agenda. Belangstellend kijken wij uit naar het vervolg.

 

De Kamervragen van de SP

 

Zie ook:
Gooi en Eemlander
RTV Utrecht
AD/Amersfoortse Courant