Reactie BOP op rapport HBR-advocaten

Vorig jaar juli besloot de Baarnse gemeenteraad zich in de aanloop naar het Ontwerpbestemmingsplan  Landgoed Paleis Soestdijk te laten bijstaan door een externe adviseur. Die moest hulp bieden bij het zoeken naar antwoorden op vragen als:

  • Bestaan er voldoende zekerheden dat de opbrengst van de nieuwbouw van woningen wordt ingezet voor een kwalitatieve renovatie van het paleis?
  • Steekt de natuurcompensatie goed in elkaar?
  • Is het aantal evenementen voldoende geborgd?
  • Hoe staat het met de natuurcompensatie?
  • Wat als de MBEG het paleis en zijn landgoed, of delen daarvan, verkoopt?

De BOP sloot zich niet aan bij de hulpvraag. Niet omdat er bij ons geen zorgen leven over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk en de gemaakte afspraken, die leven er genoeg, maar wij vonden het ongewenst gemeenschapsgeld (€ 39.500!) te steken in een zoektocht naar antwoorden die wij binnen eigen gelederen kunnen vinden. Voor ons valt er dan ook weinig nieuws te ontdekken in het door HBR-Advocaten opgestelde onderzoeksrapport, waarin o.a. staat te lezen dat er onvoldoende afspraken zijn vastgelegd tussen de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en de diverse overheden. Vanzelfsprekend biedt het rapport de nodige suggesties om een en ander nader in (de) overeenkomsten aan te passen c.q. te corrigeren. Een inhoudelijk oordeel over de plannen die de projectontwikkelaar voorheeft met zijn Landgoed Paleis Soestdijk velt het advocatenkantoor dat samenwerkte met adviesbureau TwynstraGudde niet, maar daar is dan ook niet om gevraagd.

Ons standpunt over de in Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vastgelegde toekomst voor het Landgoed Paleis Soestdijk mag genoegzaam bekend zijn. Konden wij ons in 2017 nog vinden in het bescheiden plan Made by Holland van de MBEG, sindsdien heeft de projectontwikkelaar zijn ideeën voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed onaanvaardbaar hoog opgeschroefd. Het maakt dat de BOP niet in kan stemmen met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Elders op de website komt u op diverse plekken de motivaties tegen die ten grondslag liggen aan onze oppositie tegen de voornemens van de MBEG. Vanzelfsprekend zullen wij ons standpunt opnieuw uiteenzetten tijdens de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het is niet eens de vraag welk gewicht de overige fracties zullen geven aan onze inbreng. Het staat immers al vast dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich zal overgeven aan de wensen van de projectontwikkelaar…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Klik voor het rapport op de afbeelding

 

 

 

 


Kaarten Soestdijk zijn geschut
Voorspelbare antwoorden op Kamervragen Renske Leijten
Het kan nog goed komen met het Landgoed Paleis Soestdijk
Reactie en commentaar op ‘Sollen met Soestdijk’
Vraagtekens bij verkoop Paleis Soestdijk
En meer via de zoekopdracht ‘Paleis Soestdijk’