Raad akkoord met motie BOP leerlingenvervoer

Eerder deze maand kwam aan het licht dat het vervoer van leerlingen die buiten Baarn speciaal onderwijs volgen niet zelden gepaard gaat met aanzienlijke problemen. Tot en met het afgelopen schooljaar was dit vervoer in handen Connexxion. Regionale aanbesteding leverde drie nieuwe vervoerders op. Die hebben laten zien onvoldoende te zijn toegerust om het vervoer van de kwetsbare kinderen adequaat te laten verlopen. Wanhopige ouders wisten zich bij het uiten van hun klachten onvoldoende gehoord, zowel door de vervoersbedrijven als door de gemeente. Tijdens de debatraad van jongstleden 8 november gaven twee moeders helder aan tegen welke problemen zij en hun kinderen aanlopen sinds de aanvang van het huidige schooljaar. De verantwoordelijk wethouder beloofde beterschap. Hij gaf aan in gesprek te zullen gaan met ouders en vervoerders en de problematiek ook aan de orde stellen bij de regionale partners.

De praktijk blijkt echter weerbarstig te zijn. Ouders laten weten dat nog steeds niet alles op rolletjes gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat bij het college de wil aanwezig is om de problemen op te lossen. Het is de vraag of de regionale samenwerking het Baarnse belang niet in de weg zal staan. Het spreekt voor zich dat de BOP een en ander nauwlettend blijft volgen.

Tijdens gesprekken die wij voerden met ouders kwam naar voren dat ook het jaarlijks steeds opnieuw aanvragen van een vervoersindicatie als een last wordt ervaren. Alle reden voor de BOP een motie op te stellen waarin het college wordt gevraagd af te zien van deze regel en te volstaan met een eenmalige aanvraagprocedure. Dat zou niet alleen prettig zijn voor de betreffende ouders/verzorgers van de kinderen, het zou ook de gemeente, huisartsen en scholen ontslaan van een boel overbodige bureaucratie. Tijdens de raadsvergaring van 22 november is de mede door de fracties van Groenlinks en PvdA ondertekende motie unaniem aangenomen. Dat is een mooi resultaat. Nog mooier zou het zijn als ook kan worden afgerekend met de problemen rond het vervoer van de kwetsbare kinderen in kwestie.

Motie Leerlingenvervoer

Marjo Stam aan het woord bij RTVBaarn

Het doelgroepenvervoer moet kantelen