Over zwalkende politieke standpunten…

Er zijn weinig onderwerpen waar de raadsfracties zich zo over roeren op de sociale media en hun websites als over de bouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Zo plaatste VoorBaarn op Facebook onder de titel ‘Cultuurhuis op de Brink, wat kost dan nou netto?’ een anoniem relaas dat op eigen risico gelezen kan worden. Op de websites van VVD en PvdA worden minder woorden gebruikt om de standpunten over het vraagstuk over het voetlicht te brengen en het CDA  schetst een beeld van de worsteling waar die fractie mee kampt. D66 beperkt zich tot een paar opmerkelijke tweets op Twitter.

Later deze maand worden de standpunten van de diverse fracties tijdens een gemeenteraadsvergadering definitief bepaald. Nou ja, definitief… Het heeft er alle schijn van dat een raadsmeerderheid er opnieuw voor kiest het besluit vooruit te schuiven. Dat VoorBaarn en GroenLinks als vurige voorstanders van een nieuw cultuurhuis zich daarin kunnen vinden is logisch, maar hoe zit het met de drie coalitiepartijen D66, CDA en CU/SGP? Naar het zich laat aanzien verklaren deze fracties zich ook voor uitstel. Daarbij kan de vraag gesteld worden hoe het gesteld is met het vertrouwen dat die fracties nog hebben in hun eigen college dat uiterst kritisch staat tegenover het Arcadeplan. In het raadsvoorstel dat voorligt zet het college helder op een rij wat een nieuw te bouwen cultuurhuis aan investeringskosten met zich meebrengt en wijst het op het risico dat een nieuw uitstel met zich meebrengt.

Het kan verkeren…

Dat het kan verkeren in de politiek wordt ook in dit dossier bewezen. Het politieke gezwalk wordt het best gevisualiseerd als de tweet die de fractievoorzitter van D66 de wereld instuurde wordt geplakt aan het standpunt dat zijn partij nog geen jaar geleden innam over de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Maar ook de standpunten van het CDA en de CU/SGP logen er vorig jaar niet om. Als later deze maand de raad voor de derde keer kiest voor uitstel dan riekt dat naar onbehoorlijk bestuur en gelet op het heldere standpunt dat de VVD in dezen inneemt is het de vraag of de coalitie de vertraging overleeft…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter 

Onbehoorlijk bestuur