Over Haagse eerlijkheid en Baarnse domheid…

Deze week hoorde ik tijdens het Haagse debat over het van tafel halen van het voorstel de dividendbelasting af te schaffen een politicus zo vaak het woord eerlijk uitspreken dat ik steeds moeilijker kon geloven dat hij de waarheid sprak. Toen de politicus een dag later via Radio 1 door Sven Kockelmann over hetzelfde onderwerp het vuur nader aan de schenen werd gelegd en hij opnieuw te koop liep met zijn eerlijkheid wist ik het zeker: ik mocht terecht twijfelen aan zijn woorden. Waarom hier geschreven over Haagse ‘eerlijkheid’? Ik leg het graag uit.

Zoals u wellicht weet behandelt de gemeenteraad deze maand het voorstel om aan de Eemnesserweg op en rond de voormalige Garage Kooij zes stadsvilla’s en een nieuwe ALDI-supermarkt te bouwen. De BOP heeft zwaarwichtige bezwaren tegen de gekozen wijze van bevoorrading van de nieuwe ALDI en legde die zowel in de raadszaal als via de website op tafel. Onze oppositie tegen de gekozen vorm van bevoorrading via op de Eemnesserweg achteruitrijdende vrachtauto’s leverde op Twitter een opvallende vraag op van iemand die zich graag profileert als Baarns geschiedschrijver: 

Ik zou geen enkele aandacht hebben geschonken aan deze naar ik aanneem bewust foutieve wijze van geschiedschrijving ware het niet dat die als waarheid zou worden opgepakt door de fractievoorzitter van de VVD. Als zij tijdens een RTVBaarn-interview over de verkeersveiligheid rond de bevoorrading van de nieuwe ALDI van de interviewer te horen krijgt, dat vrachtauto’s ook “midden op de weg achteruit insteken” om het laadplatform bij Albert Heijn (AH) aan de overkant van de Eemnesserweg te bereiken en dat dit “best goed verloopt allemaal”, wordt dit bevestigd door de politica, die ook nog meldt dat er “juist op plekken die heel gevaarlijk lijken, de minste ongelukken gebeuren”. Dan vraag ik me wel af, waarom de VVD-fractievoorzitter dan toch pleitbezorger is van het beter en veiliger inrichten van dit kruispunt. 

Laat ik hier klip en klaar melden dat de bevoorrading van AH níét plaatsvindt via midden op de weg achteruit instekende vrachtauto’s. Zoals de afbeelding hieronder laat zien bereiken die komende vanuit de richting van de Van Heemstralaan via de rode lijn het speciaal daarvoor naast AH aan de Dalwegzijde aangelegde laad- en losplatform. Vrachtauto’s uit de richting van de Brink volgen de blauwe pijl om via de Dalweg het platform te bereiken. Een van de vrachtwagenchauffeurs die regelmatig de vestiging van AH bevoorraadt, liet mij desgevraagd weten dat hij en zijn collega’s ter plaatse nooit op de Eemnesserweg achteruitrijden: “Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?”

Het blijkt maar weer: niet alleen bij Haagse politici moet je bedacht zijn op het gemak waarmee er wordt gestrooid met halve en hele onwaarheden. Ook in de Baarnse politiek kom je het verschijnsel tegen. Niet altijd komt dit voort uit oneerlijkheid. Misschien heeft het vaker van doen met domme onkunde. Maar wat is erger?

Kees Koudstaal

Hier beluistert u het interview van de fractievoorzitter van de VVD, die ook nog een aantal opmerkelijke uitspraken doet over woningen bouwen voor Amsterdammers en fijnstof.

De Baarnse schrijver van heldere teksten houdt vol: