Over een motie, moedergevoelens en een black out

Tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag 21 april diende mevrouw Maaike Koenders namens de VVD-fractie mede namens de fracties van VoorBaarn, PvdA en CU/SGP een motie in die tot doel had het vorig jaar vanwege de coronamaatregelen afgelaste jaarlijkse VVN-verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 van het  basisonderwijs alsnog af te laten nemen door de Baarnse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op de BOP na stemde de gehele raad voor de motie en kon de VVD-fractie glimmend van trots de winst incasseren. Op voorhand schreef de Baarnsche Courant in haar editie van 21 april al lovend over het VVD-initiatief en bood redacteur Eugene Leenders zich zelfs aan als vrijwillig examentoezichthouder. In de krant van 23 april deed de krant kond van het feit dat de motie door de raad was aangenomen en dat alleen de BOP tegenstemde. Dat de BOP niet botweg de ‘sympathieke ’ motie naar de prullenmand verwees, maar goed onderbouwd aangaf dat het kinderen alleen voor de vorm een rondje onder toezicht gemeenteraadsleden te laten rijden door het dorp niet zinvol is, meldde de krant niet. Ook onze opmerking dat de verkeersveiligheid voor kinderen meer baat heeft bij een veiliger ingerichte infrastructuur, meer handhaving en vooral ook verkeersopvoeding door ouders, bleef buiten de kolommen in de krant.

Vandaag ontvingen de fractievoorzitters van de Baarnse politieke partijen een pittige brief van de Baarnse VVN-afdeling. Men laat weten te zijn overvallen door de VVD-actie, omdat niemand de moeite had genomen contact met VVN op te nemen.  VVN-Baarn schrijft het te gek voor woorden te vinden ‘te worden afgerekend op een activiteit die eenmalig, vanwege corona niet kon doorgaan’. VVN-Baarn: “Inhalen van het praktisch verkeersexamen voor groep 7 van 2020, heeft een heleboel praktische bezwaren. Opentrekken van een blik met 40 vrijwilligers, hoe mooi ook, is geen oplossing. In het najaar 2020 heeft indiener van de motie hierover ook al in de raad vragen gesteld. Ook toen was de pers al op de hoogte voordat VVN Baarn had kunnen antwoorden. Nu kwam het wederom van uit het niets aan de orde. Is er sprake van vermenging van moederlijke en bestuurlijke rollen? Of is er bij vrijwel de gehele raad sprake van een blackout?”

Het antwoord op die vraag kan de BOP niet geven, maar we voelen ons gesterkt door de inhoud van de brief omdat die precies onze redenen de motie niet te steunen opsomt. 

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Bericht website VVD

Gooi en Eemlander (27 april 2021)

Baarnsche Courant (21 en 23 april 2021)