Over een fittie, de fa. List & Bedrog en een ongewenste koffiebeker

De Baarnsche Courant (BC) doet in de editie van woensdag 22 januari kond van een fittie (ruzie) tussen de fractievoorzitters van D66 en de BOP. Als vertegenwoordiger van laatstgenoemde fractie voel ik mij lichtelijk aangesproken door het verhaal in de krant. Ik heb begrepen dat de schrijver van het verhaal gesproken heeft met de aanvoerder van D66, de heer Jonkers. Het is goed te weten dat de krant met mij geen contact heeft opgenomen. Van het gewaardeerde principe ‘hoor en wederhoor’ is dan ook geen sprake geweest. Ik kan het niet laten middels een brief te reageren op het BC-artikel.Laat ik vooropstellen dat de BOP in maart 2019 vol overtuiging heeft ingestemd met de vernieuwbouw en verduurzaming van de huidige Speeldoos om daarin naast het theater en volksuniversiteit ook aan de bibliotheek onderdak te kunnen verschaffen. Getuige de woordvoerder van de Baarnse sociaal-liberalen huldigde de D66-fractie dit standpunt vorig jaar ook. Citaat uit de notulen: “D66 wil de Speeldoos en de bibliotheek voor Baarn behouden zonder dat hier een verhoging van de ozb belasting tegenover staat. Daarom is het verplaatsen van de bibliotheek naar de Speeldoos was ons betreft de meest verantwoorde en verstandige optie die in lijn ligt met ons verkiezingsprogramma.”

Politiek gezwalk

Als vervolgens amper een jaar na dit besluit de fractievoorzitter van D66 in de discussie rond de nieuwbouw van een cultuurhuis op de Arcadeplek zich via de sociale media afvraagt of je toekomstige generaties niet opzadelt met een serieus probleem door te investeren in een oud pand, dan noem ik dat – ook vandaag nog – politiek gezwalk. En mocht de raad later deze maand besluiten opnieuw tot uitstel over te gaan, terwijl alle voors en tegens in overgrote lijn helder op tafel liggen, dan stijgt daar wat mij betreft inderdaad de geur van onbehoorlijk bestuur uit op. Het was de fractievoorzitter van D66 die vervolgens de discussie besmette door de fa. List & Bedrog in te schakelen. Hij stuurde het bericht de wijde wereld in dat ik in 2014 de Baarnse kiezers voorhield dat de BOP voorstander is van het bouwen van een theater op de HEMA-locatie aan de Brink. Een duidelijker vorm van het verspreiden van nepnieuws kwam ik niet eerder tegen binnen het Baarnse politieke bedrijf. Feit is, dat ik altijd een voorstander en pleitbezorger ben geweest van een dorpshuis, of noem het cultuurhuis, op de plek van de huidige Speeldoos aan de Rembrandtlaan. In 2014 heb ik als wethouder zelfs een onderzoek geëntameerd om er achter te komen of mijn wens reëel was. Mijn poging de onjuiste bewering van de heer Jonkers recht te zetten beantwoordde de leider van de Baarnse  sociaal-democraten met de simpele melding: “Rubbish” (afval). 

Via een voicemail heeft de heer Jonkers mij inmiddels uitgenodigd voor het drinken van een tweede kop koffie. Als hij in dezelfde boodschap niet opnieuw zijn onzinnige HEMA-verhaal had herhaald was het misschien wel tot zo’n kopje koffie gekomen. Nu laat ik die koffiebeker graag aan mij voorbijgaan. We komen elkaar vast en zeker nog tegen in de gemeenteraadszaal en daar wil ik het voorlopig bij houden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

(Ook als ingezonden brief gestuurd naar de redactie van de BC)