Over de eindafrekening participatiekosten Paleis Soestdijk nog geen nieuws

Vandaag heeft het college geantwoord op onze jl. 4 september gestelde vragen over de totale kosten die de gemeente maakte om het participatieproces rond het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vorm te geven. Al eerder gaf het college aan dat daarmee vooralsnog een bedrag van € 66.350 gemoeid is. Over de door het Haagse adviesbureauAwareness – dat de participatie vormgaf – gemaakte meerkosten wordt nog onderhandeld.

Het college is niet bereid het bedrag waarover gesteggeld wordt openbaar te maken. De BOP zal tijdens de raadsvergadering van aanstaande 28 oktober de wethouder verzoeken bedoeld bedrag vertrouwelijk te delen met de raad. Daarbij gaan wij ervan uit dat als de onderhandelingen tussen de gemeente en Awareness zijn afgerond ook het aanvullende bedrag openbaar zal worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte.

Eerder toonde de BOP aan dat de aanbesteding van het participatieproces niet volgens de vigerende regels is verlopen. Verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma verzette zich tegen onze beschuldiging en kreeg steun van de voltallige gemeenteraad de BOP niet meegerekend. In het politieke debat over onze aantijging zette de wethouder zelfs een advocaat in. Meer over dit opmerkelijke feit leest u hier:  BOP zegt vertrouwen op in wethouder Jansma

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter


BOP hekelt wijze van aanbesteding participatie Paleis Soestdijk