Over Algemene Beschouwingen, vertrouwen en ethiek

Woensdagavond 23 juni vond er voor het eerst sinds maanden weer een niet digitale gemeenteraadsvergadering plaats. Het schrappen van een aantal beperkende coronamaatregelen maakte het mogelijk weer in levende lijve bij elkaar te komen. Nog niet in de raadszaal Laanstraat 1, maar als eerder in de coronatijd in een van de zalen van het op de grens van Baarn en Hilversum gelegen restaurant Groot Kievitsdal. Voor zover twee belangrijke EK-voetbalwedstrijden het thuis via televisie of computer volgen van de vergadering niet in de weg stonden, konden belangstellenden via het scherm zien hoe college en raadsleden elkaar na zoveel maanden weer rechtstreeks in de ogen konden kijken. Het was de avond van het algemeen beschouwen. Waar de ene fractie de loftrompet stak over het gevoerde collegebeleid, de andere partij opriep de zwangerschapsperiode die nog rest voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar niet te verprutsen en weer een andere fractievoorzitter er in de strijd tegen huidkanker voor pleitte gratis zonnebrandcrême beschikbaar te stellen, vulde de BOP haar Algemene Beschouwing anders in.

In een persoonlijk getint verhaal sprak fractievoorzitter Kees Koudstaal over zijn verlies van vertrouwen in de politiek dat zich ook van hem meester heeft gemaakt. Hij haakte niet alleen in op het politieke gedoe in Den Haag, maar verwees ook naar de lokale politiek waar niet zelden sprake is van een te innige band tussen het college en coalitiepartners. Als voorbeeld noemde hij het dossier Landgoed Paleis Soestdijk waar onder aanvoering van de VVD de coalitiepartijen D66, CDA en CU/SGP het college blind volgen. Natuurlijk borrelt er af en toe wat onvrede op uit de kokers van die fracties, maar als het spreekwoordelijke puntje bij het paaltje komt dan wordt de verantwoordlijk wethouder, die zich volkomen heeft vereenzelvigd met de eigenaar van het landgoed, blind gevolgd.

Mocht u denken dat er op de inbreng van de BOP-fractievoorzitter enige reactie volgde dan heeft u het mis. Net als ingeval de BOP-reconstructie van de dubieuze verkoopprocedure van Paleis Soestdijk hield men de kaken stijf op elkaar. Zelfs op de sociale media, waar eerder de fractievoorzitter van VoorBaarn zich afvroeg of het wel “ethisch verantwoord [is] om als raadslid mee te debatteren, laat staan stemmen als je direct betrokken bent bij een stichting die zeer uitgesproken is in hetzelfde dossier” en er uit de GroenLinks-hoek de vraag oprees of je als raadslid wel de petitie Behoud het Borrebos kunt ondertekenen, bleef het nu oorverdovend stil.

Om het de Baarnse Courant na te zeggen, het zal stilte voor de storm zijn. Komende maand september staat immers het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op het raadsprogramma en dan zal blijken of de raad met droge ogen de woningbouw in het Borrebos, de nieuwbouw voor een grote hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos in combinatie met de transformatie van het paleispark tot een evenemententerrein, daadwerkelijk zal accepteren.