Opnieuw uitstel in Arcade-soap

Een raadsmeerderheid koos vanavond (29 januari 2020) voor de derde keer in successie voor uitstel van het in maart 2019 door de gemeenteraad geaccordeerde plan het huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoosgebouw te renoveren, uit te breiden en te verduurzamen om daar naast de theatervoorziening ook de bibliotheek in onder te brengen. Dat de BOP voorstander is van de uitvoering van dit plan mag genoegzaam bekend zijn. Leest u de stukken die op deze website over dit onderwerp zijn geplaatst er maar op na. Er valt veel te zeggen over het derde uitstel op rij, maar staat u mij toe dat ik mij beperk tot een weergave van de BOP-inbreng tijdens de behandeling van een door VoorBaarn, D66, CDA, GroenLinks en CU/SGP ingediende motie. Daarin vroegen die fracties om vier maanden uitstel om de door het college aangeleverde cijfers alsnog met een rekenmachine in de hand te lijf te gaan…

“Voorzitter, het dossier ‘Cultuurhuis aan de Brink’ krijgt steeds meer het karakter van een heus theaterstuk. Zou het een komedie betreffen dan viel er nog wat te lachen, maar het stuk heeft alles in zich van een tragedie die zich voltrekt langs de lijnen van een grillig scenario. Vorig jaar maart koos een ruime meerderheid van de raad weloverwogen voor het renoveren, uitbreiden en verduurzamen van de huidige Speeldoos om daarin naast het theater ook plek te kunnen maken voor de bibliotheek. Een paar weken later komt een projectontwikkelaar met een plan voor een cultuurhuis op de plek van de aan de Brink gelegen Arcade. Zijn idee speelt in op een droom die leeft bij een aantal leden van deze raad en zorgt voor enthousiasme bij een deel van onze inwoners. In juli kiest de raad voor uitstel van het eerder gefiatteerde plan om de bedenker van het Arcadeplan in de gelegenheid te stellen daar meer handen en voeten aan te geven. 

Als daar na de zomer in september een presentatie op volgt, wordt dit geprezen als een unieke prestatie, maar die is blijkbaar toch gemankeerd, want om een volledig kostenplaatje in beeld te krijgen kiest de meerderheid van de raad opnieuw voor uitstel van de aanpak van de aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoos. 

Nu de eurocijfers voor een nieuw cultuurhuis, helder uitgewerkt door het college, op tafel liggen zou je zeggen dat het doek valt voor het Arcadeplan, maar niets van dat. De voorstanders bagataliseren de door het college aangedragen verontrustende cijfers en houden de toneelverlichting aan door opnieuw te kiezen voor uitstel, omdat er nog veel meer vragen en onduidelijkheden zouden leven over de meer-/minderkosten van het ene sspeelcenario en opzichte van het andere scenario. Hoe kun je het verzinnen? Nieuwbouw op de plek van de Arcade is 16 miljoen euro duurder dan de uitvoering van het plan voor de huidige Speeldoos. Daar kan ook een samenwerking met ‘De gouden Driehoek’ niets aan veranderen. De ondertekenaars van de motie geven aan verschillende ideeën te hebben voor de meerkosten van de dekking van een Cultuurhuis aan de Brink, maar roepen wel de steun van de ambtelijke organisatie in die verder uit te kunnen werken. Ik zou zeggen lees de voor vanavond voorliggende stukken er nog eens op na!

Voorzitter, gekker moet het niet worden in deze klucht. Als de raad vanavond opnieuw kiest voor uitstel om er over drie maanden alsnog achter te komen, dat het Arcadeplan echt teveel financiële risico’s met zich meebrengt dan kan dit mijn inziens niet anders getypeerd worden dan als een daad van onbehoorlijk bestuur. Ik roep op tot wijsheid, laten we vanavond alsnog kiezen voor de keuze die wij als raad in maart 2019 maakten voor het aanpakken van de huidige Speeldooslocatie.”

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter