Onderzoek naar het inzetten van aardwarmte gevraagd

De Gemeente Soest heeft met het Amersfoortse ingenieursbureau Larderel Energy een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot de bouw van een Geothermische Energiecentrale. De techniek om aardwarmte in te zetten kan zorgen voor een aanzienlijke verhoging van duurzame energieopwekking (elektriciteit, warmte en koude).  De BOP zou het dan ook een prima idee vinden als de gemeente Baarn zich aan zou sluiten bij het Soester onderzoek. Zeker ook met het oog op het kortgeleden ondertekende Baarns Klimaat Akkoord waarin de intentie is uitgesproken dat Baarn in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Daarom stelde de Marjo Stam namens de BOP op 27 november deze schriftelijke aan het Baarnse College:

  1. Is het college bekend met het voornemen van de gemeente Soest een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren naar de realisatie van een geothermische energiecentrale?
  2. Zo ja, heeft het college hierover contact gezocht/gehad met de gemeente Soest om te peilen of samenwerking tussen de gemeente Soest en de gemeente Baarn t.a.v. dit haalbaarheidsonderzoek en het mogelijke vervolg hierop mogelijk is?
  3. Zo nee, waarom niet?
  4. Zo nee, is het college bereid alsnog de mogelijkheid tot samenwerking met de gemeente Soest en/of andere gemeenten naar de haalbaarheid van een geothermische energiecentrale te onderzoeken en bij een positieve uitkomst in het verdere traject samen op te trekken met de gemeente Soest en/of andere gemeenten.

Wij kijken met belangstelling uit naar de beantwoording van de vragen.