Nepnieuws van D66 draagt niet bij aan een zuivere discussie

Als D66 meent met het verspreiden van nepnieuws haar eigen zwalken te kunnen verdoezelen, zakt de discussie rond de nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink af naar een bedenkelijk laag niveau. De BOP pleitte nooit voor de verplaatsing van de Speeldoos naar de HEMA-plek aan de Brink. Wat er destijds wel speelde was iets heel anders. Na het failliet van de ook door D66 gesteunde megalomane planvorming voor het Laanplein kwam eind 2013 Drukkerij Bakker samen met het bouwbedrijf Bastion met een plan dat voorzag in de bouw van woningen en winkelruimte op de locatie van de voormalige drukkerij. Wij beschikten over informatie dat de HEMA interesse had om van de Brink te verhuizen naar de Laanstraat. Omdat de BOP met het oog op de verlevendiging van die winkelstraat daar wel heil in zag, vroegen wij in de raadsvergadering van januari 2014 via een motie aan het college in overleg te treden met Drukkerij Bakker/Bastion om te bezien wat er mogelijk was. Niets meer en niets minder. In het debat rond die motie, die overigens door geen enkele andere partij werd gesteund, is verplaatsing van de Speeldoos naar de Brink niet aan de orde gekomen, sterker nog tijdens de debatten is dat woord geen enkele keer gevallen. Leest u de notulen van die vergadering er maar op na meneer Jonkers. Als u meent met het verspreiden van fake news een gefundeerde bijdrage te kunnen leveren aan de discussie rond de bouw van een cultuurhuis aan de Brink dan zakt u wat mij betreft diep door het ijs…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Verkiezingsfolder 2014

Notulen Raadsvergadering januari 2014

Naschrift:

De fractievoorzitter van D66 daalt in de discussie rond de nieuwbouw van een cultuurhuis af naar een bedenkelijk niveau. In reactie op ons verhaal over zwalkende politieke standpunten heeft de heer Jonkers blijkbaar advies ingewonnen bij de fa. List & Bedrog. Toen de raad in maart 2019 tegen de zin van VoorBaarn en GroenLinks het besluit nam de huidige Speeldoos te vernieuwbouwen postte oud-Bopper Bram van Ommen een bericht op Facebook. Daaruit blijkt overduidelijk dat ik altijd heb gepleit voor het onderbrengen van een dorpshuisfunctie op de huidige locatie van de Speeldoos. Als de heer Jonkers meent met zijn leugenachtige insinuaties het debat te moeten besmetten ben ik er klaar mee, of beter gezegd klaar met hem. Kan mij ook voorstellen dat de inwoners van Baarn niet zitten te wachten op nog meer modder gooien.

Kees Koudstaal

Over zwalkende politieke standpunten…