Mondelinge vragen Klankbordgroep Paleis Soestdijk

Op de website van de gemeente is onlangs een aan Baarnse inwoners gerichte uitnodiging geplaatst om zitting te nemen in een klankbordgroep met het oog op het voor Paleis Soestdijk en het omringende landgoed op te stellen bestemmingsplan. De uitvoering van dit participatietraject is in handen gegeven van het Adviesbureau Awareness. In het algemeen vinden wij het van belang dat er rond grote projecten veel ruimte is voor inspraak en meedenken van onze inwoners. Echter, er dient dan wel sprake te zijn van een neutrale opzet. Klankbordgroepen dienen daarom gemêleerd van samenstelling te zijn. Het is de vraag of daar in dit geval sprake van zal zijn. Immers, het participatieproject wordt opgezet en begeleid door het Adviesbureau Awareness. Dit bureau kreeg vorig jaar de opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep een advies uit te brengen over de communicatie en participatie bij het opstellen van het Ruimtelijk Kader voor het paleis en het landgoed. De keuze van het college juist dit adviesbureau het participatietraject in handen te geven, zet wat de fracties van GroenLinks en de BOP betreft vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de klankbordgroep en de waarde van het uiteindelijke advies.

Tijdens de raadsvergadering van as. 29 mei leggen wij dan ook deze vragen voor aan het college:

  1. Het instellen van de klankbordgroep Paleis Soestdijk valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn, waarom heeft het college dan gekozen voor een adviesbureau dat een duidelijke link heeft met de MeyerBergman Erfgoed Groep/Made by Holland? 
  2. Het Adviesbureau Awareness is verantwoordelijk voor de selectie voor de leden van de klankbordgroep. Aan welke criteria moeten de twintig leden van de klankbordgroep voldoen? 
  3. Is het college met ons van mening dat door het betrekken van het Adviesbureau Awareness de onafhankelijkheid van het advies van de klankbordgroep niet kan worden gegarandeerd?
  4. Bent u bereid om gelet op het belang van de Klankbordgroep een ander bureau opdracht te verlenen voor dit participatietraject?