Het college onderneemt alsnog actie…

In plaats van het stellen van de door de BOP voor de raadsvergadering van 4 november 2020 aangekondigde mondelinge vragen over het niet uitvoeren van de motie ‘Verweesde kinderen in Griekse opvangkampen’ is deze verklaring afgelegd:

“Voorzitter, de door ons aangekondigde vragen over de opvang van 500 verweesde kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Griekse opvangkampen ga ik niet stellen. Een korte uitleg. Op 22 april nam de raad een motie aan waarin het college werd opgeroepen Baarn aan te laten sluiten bij de Coalition of the Willing en richting het Kabinet aan te geven dat de gemeente Baarn bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties een aantal van die kinderen in Baarn op te vangen. Naar aanleiding van een vraag van onze fractie hoe het zat met de uitvoering van de motie, zegde de wethouder toe de raad daar nog vóór het afgelopen zomerreces over te informeren. Dat gebeurde niet. Eind september liet het college weten dat er aangaande de uitvoering van de motie begin oktober meer informatie zou volgen. Ook dat gebeurde niet. Op de actiepuntenlijst bij de vergadering van vanavond staat te lezen dat er herhaaldelijk tevergeefs contact is gezocht met Vluchtelingenwerk Nederland teneinde een voorbeeldbrief te verkrijgen, maar dat daar niet op gereageerd werd. Voor het college was de zaak daarmee afgedaan. Geen informatiebrief of iets dergelijks richting de raad, simpelweg de mededeling ‘Afgedaan’. 

Voor ons aanleiding om een aantal kritische vragen op te stellen, natuurlijk met de bedoeling het college aan te sporen de brief richting het kabinet alsnog te versturen om zo uitvoering te geven aan het verzoek in de motie. Kennelijk hebben de aangekondigde vragen het nodige in gang gezet, want vandaag 4 november 2020 om 15:42 uur laat iemand van de ambtelijke organisatie in antwoord op de aan Vluchtelingenwerk Nederland gestelde vraag “Hebben jullie een standaardbrief die het college van B&W naar de Nederlandse regering kan versturen?” weten “Dank je wel, we gaan dit doen aan de hand van de voorbeeldbrief.”

Prachtig dat het alsnog tot zo’n brief gaat komen, maar waarom niet eerder actie ondernomen, even de telefoon gepakt, als mij dat lukt moet u dat toch ook lukken? U hoeft deze vraag wat mij betreft niet te beantwoorden, het belangrijkste is dat de brief er blijkbaar alsnog uit gaat. Graag ontvangt mijn fractie wel een kopie van de brief met daarbij de datum van verzending die, daar mag ik toch wel vanuit gaan, nog deze maand de deur uitgaat.”


Aanvulling 9 november 2020

Daar waar het Baarnse college er meer dan een half jaar voor nodig had om een voorbeeldbrief in huis te halen, zijn er gemeenten die heel wat efficiënter en daadkrachtiger te werk gaan. Zo verstuurde de burgemeester van een Noord-Hollandse gemeente afgelopen mei twee weken nadat de raad daar een soortgelijke motie als de Baarnse aannam nevenstaande boodschap richting het Kabinet. Het blijkt maar weer, met een beetje wil en creativiteit kan het wél snel gaan en is er geen rappel van een oppositiepartij nodig om de uitvoering van een motie aan te slingeren…