Gemeente laat steken vallen bij sloop en sanering oude werfterrein

15-6-2015 | Om tijdig te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe Brede School Noord is enkele weken geleden gestart met de sloop van het oude werfterrein. De omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden. Niet vermeld stond, dat er bij de sloop ook asbest verwijderd zou worden. Toen er op een zaterdagmorgen dakplaten van twee loodsen verwijderd en snel afgevoerd werden, raakten omwonenden bezorgd. De BOP-fractie heeft actie ondernomen en uitgezocht dat er in die verwijderde dakplaten geen asbest zat en dat het aanwezige asbest in en aan de gebouwen goed was geïnventariseerd en volgens de juiste procedures werd verwijderd. Toen er echter een aantal dagen later plotseling mannen in witte pakken rondliepen en er afzetlinten met asbestverwijdering werden gespannen, leidde dit opnieuw tot enige commotie in de buurt. Onder enkele wanden bleken asbestplaatjes te liggen die bij de inventarisatie niet ontdekt waren. Op zich geen schokkende of gevaarlijke vondst, maar opnieuw moesten de omwonenden maar raden wat er zich precies afspeelde. Het zou voor de gemeente toch een kleine moeite moeten zijn om in een brief aan de omwonenden uitleg te geven over de asbestverwijdering, zo voorkom je onrust en neem je je inwoners serieus, zelfs als er geen gevaar voor de gezondheid is.

Meerkosten bodemsanering

Inmiddels is de gemeenteraad ook geïnformeerd over de verhoging van de kosten voor de sanering van de bodem. Kosten die op dit moment zes keer hoger uitkomen dan aanvankelijk geraamd. De LTS stelde hierover al eerder mondelinge vragen die door wethouder Baerends in de mei-vergadering werden beantwoord.

Afgelopen woensdag is in de debatraad gesproken over de verhoging van het saneringskrediet. De BOP-fractie beseft dat de bouw van de school voortgang moet vinden en bodemsanering hoe dan ook noodzakelijk is. Wij vragen ons, net als de LTS, echter wel af hoe de aanvankelijke raming zo veel lager heeft kunnen uitvallen. Tijdens de raadsvergadering werd de zwarte piet daarvoor vooral gelegd bij het bureau dat de rapportage had opgesteld. Niet zo netjes, dit afschuiven van verantwoordelijkheid: de gemeente heeft immers de opdracht verstrekt en de rapportage geaccepteerd. Pas toen Baarn door de Regionale Uitvoeringsdienst op de vingers werd getikt en er een nieuw onderzoek werd gevraagd, heeft de gemeente hiertoe een nieuwe opdracht verleend, met als resultaat de verwachte stijging van de kosten van € 60.000,– naar € 360.000,– voor de bodemsanering. De BOP hoopt van harte dat er tijdens de sanering niet nog meer onverwachte kosten bij zullen komen.