Er valt anders genoeg te genieten van het landgoed Paleis Soestdijk

VoorBaarn steekt op facebook de loftrompet over de tuinconcerten bij Paleis Soestdijk. Het is daar allemaal prima geregeld door de organisatie, die volgens de steller van het stukje ‘ook heeft laten zien wel degelijk rekening te houden met de bezwaarmakers en omwonenden’. Samen met duizenden anderen maakt dé lokale partij van Baarn zich blijkbaar grote zorgen over de toekomst van dit soort evenementen bij het paleis. VoorBaarn verwijst naar de weerstand die er bestaat tegen de geluidsbelastende optredens van populaire bands en artiesten en komt tot deze oproep: ‘laat weten dat je genoten hebt, want voordat je het in de gaten hebt, zijn er politieke partijen die deze concerten nog meer aan banden willen leggen of zoals de BOP aangeeft op hun website helemaal geen versterkte muziek willen toestaan.’

Dit vraagt om een reactie. De paleistuin is gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Concerten die zich afspelen in de buurt van de vigerende geluidsnormen horen daar gelet op de natuurbelangen simpelweg niet thuis. Dat ook omwonenden, die ongevraagd hinder ondervinden van de geluidsoverlast dat het publieksvermaak in de paleistuin voor hen oplevert, staat buiten kijf. Echter, in tegenstelling tot de natuur kunnen zij van zich laten horen. Het is goed dat organisaties die opkomen voor de natuurbelangen hun kritiek uiten op de door Royal Park Live georganiseerde grootschalige evenementen. Dat in de emotie verantwoordelijkheden soms niet juist worden geduid, maakt hun bezwaren niet van minder gewicht.

Dat het ene concert het andere niet is, mag helder zijn. Ik was er niet bij, maar het zou zomaar kunnen dat het optreden van Yann Tiersen voor aanzienlijk minder dB’s heeft gezorgd dan de concerten van Anouk en Within Temptation. Het lijkt er dan ook op dat de organisatie niet voor niets gratis toegangsbewijzen juist voor het concert van de Franse pianist uitdeelde aan inwoners van Baarn en Soest.

Het is goed nog eens te verwijzen naar de oorspronkelijke presentatie van de plannen van Made by Holland. Het park rond het paleis zou een innovatieve proeftuin worden, waar de nieuwste ontwikkelingen aangaande waterbeheersing, agricultuur en voeding, design en duurzame energie zouden worden getoond aan bezoekers. Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg zou ruimte komen voor ontvangsten en evenementen als muziek, dans, theater en film/fotografie. Als er al over concerten in de paleistuin werd gesproken dan stond daar steeds tussen haakjes bij vermeld ‘opera’, kennelijk aanhakend op De Utrechtse Spelen die in 2011 Christoph Willibald Glucks opera Orfeo ed Euridice op en rond de paleisvijver op de planken bracht. De door tienduizenden bezoekers bezochte voorstellingen waren zo succesvol dat besloten werd de opera een jaar later nog eens twintig keer voor het voetlicht te brengen bij het paleis. Het aantal verkochte kaarten bleef toen zo ver achter bij de verwachtingen, dat De Utrechtse Spelen het moesten stellen met een verlies van maar liefst 1.2 miljoen euro.

Het mag duidelijk zijn dat evenementen die het meeste geluid met zich meebrengen de grootste publiekstrekkers zijn in ons land. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat velen zich  tekort gedaan voelen door ons standpunt, maar laten zij zich troosten door de wetenschap dat er in de zomermaanden op tal van plekken in ons land festivals worden georganiseerd waar zij hun hart met of zonder geluidsbescherming in de oren kunnen ophalen. En niets houdt hen vervolgens tegen om op een mooie zomerse dag te komen genieten van de weldadige rust die het landgoed Paleis Soestdijk gewoonlijk aan recreanten pleegt te bieden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter