En nu ontwaken en aan de slag alsjeblieft!

Het college is eruit. Er is lang genoeg gedroomd over de komst van een cultuurhuis aan de Brink. De raad krijgt het advies als de wiedeweerga te ontwaken uit de droom en het college de ruimte te geven aan de slag te gaan met de vernieuwbouw van de aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldooslocatie. Het Arcadeplan brengt teveel onzekerheden en bovenal onverantwoorde financiële risico’s met zich mee, zeker ook met het oog op een ‘strenge bezuinigingsronde’ die het college aankondigt voor 2021. Feitelijk onderschrijft het college alle bezwaren die al eerder zijn ingebracht door de BOP. Ons dwarsliggen had niets van doen met hoogstaand intellect, maar alles met boerenverstand. 

De situatie van vandaag geeft geen pas om triomfantelijk ons eigen gelijk te exploiteren, maar het is wel zaak de negatieve effecten ten gevolge van het uitstel na uitstel op een rijtje te zetten. In maart 2019 ging de raad akkoord met het voorstel van het college een krediet van € 3,76 miljoen ter beschikking te stellen voor de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Vorig jaar juli zette de raad, exclusief de BOP-fractie, dat plan in de koelkast. Het college laat nu weten dat de prijzen in de bouwsector gedurende de vertraging, die is ontstaan door de aangenomen moties en de daaraan gerelateerde onderzoeken, met zeven procent zijn gestegen. Dit vraagt om een extra investering van € 270.000. Tel daarbij op dat er een extra krediet van € 40.000 wordt gevraagd bovenop de € 23.000 die al was besteed aan de haalbaarheidsonderzoeken naar de uitvoering van het Arcadeplan. Tel uit je winst dromers! 

Je zou veronderstellen dat de voorstanders van de bouw van een cultuurhuis aan de Brink inmiddels in deemoed hun knopen tellen. Wat dit betreft belooft een artikel in de Gooi & Eemlander van 28 april weinig goeds. Nu wordt er gedacht aan het HEMA-pand* als mogelijke locatie voor een nieuw cultuurhuis. Om de financiële haalbaarheid van die variant te onderzoeken stelt men nog eens een half jaar uitstel in het vooruitzicht voor de vernieuwbouw van de huidige Speeldooslocatie. Voor de fractievoorzitter van GroenLinks zou dat geen probleem zijn. Zij laat in de krant weten dat een theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan ten dode zijn opgeschreven. Indien dat inderdaad zo uitpakt voor beide culturele voorzieningen dan vraag ik mij af of het tot haar door zal dringen, dat zij daar samen met de andere dromers vooral zelf verantwoordelijk voor is.

Stelt u zich gerust, de meerderheid van de gemeenteraad zal in mei akkoord gaan met het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van start te gaan met de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Lag de feestelijke heropening oorspronkelijk in het verschiet bij de aanvang van het theaterseizoen 2021-2022, nu zal die een jaar later plaatsvinden in september 2022. Wij vragen ons af welke raadsleden er dan op de eerste rij zullen zitten om het glas te heffen…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Op 1 mei 2020 ontvingen het college en raad een wijze brief van de bestuurders van de Speeldoos en Bibliotheek

 

 

*

 

 

 

Dit schrijft de Gooi & Eemlander op 30 april: