Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Eind 2016 uitte een aantal bewoners en omwonenden van het aan de Troelstralaan gelegen complex van vierentwintig seniorenwoningen (‘Troelstraatjes’) hun zorg over de door Eemland Wonen aangekondigde sloop van hun huizen. Die moesten plaatsmaken voor dertig eengezinswoningen voor starters vallend in de categorie ‘sociale sector’. Net als andere fracties dat deden sprak ook de BOP met een bewoners en omwonenden van de Troelstraatjes. Me dunkt dat dit behoort tot de taken van volksvertegenwoordigers! Als één ding duidelijk werd dan was het wel dat verzet en teleurstelling overheerste bij alle betrokkenen die wij spraken. Toen het raadsvoorstel dat sloop mogelijk moest maken in de raad aan de orde kwam, maakten óók inspraakreacties duidelijk dat er verzet heerste bij de bewoners van de Troelstraatjes. Niet alleen vanwege de dreiging te moeten verhuizen. Maar ook over de gemankeerde informatievoorziening door Eemland Wonen, zoals zij dat aangaven te hebben ervaren.

Als u het nog eens wil nalezen, hier een aantal links:

Handen af van de Troelstraatjes!

De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

Eemland Wonen toont zijn ware gezicht

Brief bewoners/omwonenden januari 2017

Zo maak je vrienden!

Blijkens een bericht in de Baarnsche Courant van 15 december 2017 heeft Eemland Wonen onderzoek laten doen naar de communicatie rond het project Troelstralaan. En hoe weinig verrassend is de uitkomst van het onderzoek: de huisbaas heeft prima gehandeld! Het waren gemeenteraadsleden die voor ruis op de lijn zorgden! Zij brachten de kwetsbare bewoners in de war met hun gestook. Hun gedrag stond in schril contrast met de vriendelijkheid en behulpzaamheid die werd betoond door de medewerkers van Eemland Wonen.
Met opkomende boosheid lees ik de regels in de Baarnsche Courant. Ik herinner mij de gesprekken met bewoners en omwonenden van de Troelstraatjes nog als de dag van gisteren en typeer het Eemland Wonen-onderzoek dan ook als volstrekt ongeloofwaardig!

Kees Koudstaal, fractievoorzitter