De kogel is door het paleis

Zoals verwacht ging gisteravond een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) akkoord met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Natuurlijk was er veel lof voor alle insprekers die eerder hun zorgen uitten over de paleisplannen. Verder dan een aantal schaamlappen in de vorm van onbetekenende amendementen en een motie kwam het echter niet. Alle lof trouwens voor Mark Eijbaard (PvdA). Terecht hamerde hij op het feit dat uitvoering van de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep een grote impact zal hebben op het milieu en de natuur op en rond het landgoed. Hij vond het dan ook onbegrijpelijk dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) door de projectontwikkelaar is losgelaten op de plannen. Wethouder Jansma was een andere mening toegedaan. Hij verdedigde het ontbreken van een m.e.r. met de opmerking dat het ontwerpbestemmingsplan voldoende Raad van State-proof in elkaar stak.

Dat laatste valt nog te bezien. Wie kan met droge ogen beweren dat de komst van een grote hotelvoorziening (120 kamers!), de bouw van 100 woningen in een bosgebied en de transformatie van een paleistuin tot een verkeersaanzuigend evenemententerrein geen grote milieu-effecten met zich mee zullen brengen? In elk geval de wethouder en met hem de aan de raadstafel gezeten voorstanders van de plannen. Het is vrijwel zeker dat óók het ontbreken van een m.e.r. door tegenstanders van de paleisplannen uiteindelijk zal worden voorgelegd aan de Raad van State. Of het lachen de voorstanders van de plannen na een uitspraak van dit rechtscollege zal vergaan ligt nog in de schoot van de toekomst verborgen. Echter, nu natuur en milieu steeds meer gewicht krijgen in uitspraken van de bestuursrechterlijke macht is het de vraag of de projectontwikkelaar de champagnefles gisteravond niet te snel heeft ontkurkt…


Nota bene

Vanzelfsprekend heeft ook de projectontwikkelaar bij monde van Maya Meijer-Bergmans gereageerd op de ruimte steun die zij met haar plannen heeft ervaren van de gemeenteraad. Benieuwd hoe haar uitspraak “Tijdens de inspraakavonden werd opnieuw duidelijk dat veel mensen het paleis een warm hart toedragen en betrokken zijn bij de toekomst van landgoed Paleis Soestdijk” wordt geïnterpreteerd door de vele insprekers die hun onvrede uitten over dat wat het Landgoed Paleis Soestdijk te wachten staat…


Gooi en Eemlander

Baarnsche Courant