De BOP kiest: geen zonneweides in de buitengebieden!

Laat er geen misverstand over bestaan, ook de BOP hecht eraan dat de Baarnse klimaatdoelstellingen in 2030 zoveel mogelijk zijn gehaald. Wij maken daarbij wel andere keuzes dan het college en de meerderheid van de gemeenteraad. Zo zijn wij ervan overtuigd dat het aanleggen van zonneweides in de Baarnse buitengebieden strijdig is met de daar geldende natuurbelangen. Wij hebben dan niet alleen de NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland) en Weidevogelgebieden op het oog, maar alle buiten de rode contouren van onze gemeente gelegen gebieden, inclusief de daar aanwezige agrarische gronden. Als de aangrenzende weilanden vol gelegd worden met zonnepanelen dan wordt het leefgebied van daar voorkomende weidevogels aanzienlijk verkleind. Vogels kennen immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto.

Voorstanders van zonneweides in de buitengebieden laten weten dat het beleggen van weides met zonnepanelen ook zo kan plaatsvinden dat de natuur er juist door wordt versterkt. Het is een argument dat ook wordt ingezet door de voorstanders van de bouw van een woonwijk in het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Daar noemt men het natuurinclusief bouwen en spreekt men over diervriendelijke verlichting. Laat het helder zijn, dit soort termen loslaten op beschermde natuurgebieden is een vorm van misleiding. De BOP is van oordeel dat genoemde ontwikkelingen in de beoogde buitengebieden juist ernstige schade toebrengen aan de natuur en de biodiversiteit die deze gebieden kenmerken. 

Het feit dat wij als enige raadsfractie resoluut tegen welke vorm van zonneweides in de buitengebieden stemde, de fracties van VoorBaarn, CDA en Lijst Maike Koenders, gaven aan ‘vooralsnog’ tegen het daar aanleggen van zonneweides te zijn, mag u beoordelen zo u wilt. Maar komt u niet aanzetten met het verwijt dat de BOP een partij is met klimaatontkenners. Voor mijzelf gesproken, er liggen zoveel zonnepanelen op het dak van mijn van geïsoleerde woning (16) dat die voorzien in mijn eigen electriciteitsbehoefte. De moties die vroegen om het stimuleren van het beleggen van daken met zonnepanelen en het zoeken naar innovatieve bronnen voor hernieuwbare energie en technieken voor energieopslag steunde de BOP-fractie natuurlijk van harte.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter