College komt met eindbedrag participatietraject Paleis Soestdijk

Vandaag (20-5-’21) maakte het college van burgemeester en wethouders het bedrag bekend dat communicatiebureau Awareness in rekening heeft gebracht voor het participatietraject in de aanloop naar de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk die vorig jaar juli plaatsvond.

Bij de keuze van Awareness, dat eerder werkzaamheden verzorgde voor de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), plaatste de BOP al eerder de nodige vraagtekens. Enerzijds hadden die betrekking op het initiatief van het college het participatietraject op zijn schouders te nemen, terwijl dit overeenkomstig gemeentelijke beleidsregels feitelijk een taak was voor de MBEG, en anderzijds over een onjuiste aanbestedingsprocedure die in dezen is gevolgd door het college. In eerste instantie bleek er sprake te zijn van een offertebedrag beneden de € 50.000. Toen vóór aanvang van het participatietraject in juli 2019 bleek dat de werkzaamheden van Awareness vanwege het instellen van een extra klankbordgroep de drempelwaarde van € 50.000 aanzienlijk zouden gaan overstijgen had overeenkomstig de ook in Baarn vigerende aanbestedingsregels de participatie-opdracht moeten worden uitgezet middels een openbare aanbesteding. 

Onze bedenkingen tegen deze gang van zaken vonden niet alleen geen gehoor bij het college, ook de gemeenteraad, de fracties van GroenLinks en PvdA daargelaten, bleek doof voor onze bezwaren. 

De brief die het college vandaag de wereld instuurde maakt duidelijk dat het totale participatietraject de gemeentekas uiteindelijk een bedrag van € 78.592,50 heeft gekost. Het is evident dat dit bedrag nog aanzienlijk wordt verhoogd met de kosten voor het huidige participatietraject die in rekening zullen worden gebracht door bureau Beaumont dat het participatietraject voorafgaande aan het aanstaande september te behandelen ontwerpbestemmingsplan begeleid.

Eerdere ervaringen hebben laten zien dat het aan de orde stellen van dit soort zaken in de gemeenteraad geen enkel nut heeft. Nagenoeg de voltallige raad heeft zich in het verleden niets aan onze goed onderbouwde kritiek gelegen laten liggen en dat zal nog steeds het geval zijn. De BOP volstaat dan ook met dit bericht op zijn website met de uitnodiging er kennis van te nemen en uw eigen oordeel er over te vellen…

Dit schrijft de Baarnsche Courant: