BOP stelt vragen over verkoop van wijn en bier op de Parade tegenover Paleis Soestdijk

Jl. 17 juli is de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in het tegenover Paleis Soestdijk gelegen pand Amsterdamsestraatweg 12 een informatiecentrum gestart. Gelet op het feit dat op het pand de bestemming ‘Wonen’ rust, heeft de MBEG op 5 juli 2021 bij de gemeente een aanvraag tot het wijzigen van de bestemming ingediend. Daar is tot op heden (11/8/’21) niet op besloten door de gemeente. Ongetwijfeld zal het zover wel komen, dus daar maakt de BOP geen punt van. Echter, gebleken is dat er in de in het pand aanwezige verkoopruimte naast aan het concept Made by Holland gerelateerde artikelen ook zwak-alcoholhoudende dranken als bier en wijn worden verkocht. In Artikel 18 van de Alcoholwet is vastgelegd dat het verboden is in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken. Op die regel noemt lid 2 van het wetsartikel een aantal uitzonderingen, maar die zijn ons inziens niet van toepassing.

Door het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college beogen wij antwoord te krijgen op de vraag of de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank in het informatiecentrum al dan niet geoorloofd is.

Mocht er inderdaad sprake zijn van ongeoorloofde verkooppraktijken in het pand Amsterdamsestraatweg 12 willen wij van het college weten welke stappen er worden gezet teneinde die te beëindigen.

Kees Koudstaal