BOP klaar voor de verkiezingen!

Maandagavond 11 december jl. hebben de leden van de BOP de lijst met kandidaat gemeenteraadsleden voor de verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. De leden gingen ook akkoord met de uitgangspunten waar de partij de komende vier jaar mee aan de slag wil gaan.

De nummers een en twee van de kandidatenlijst zijn Kees Koudstaal en Marjo Stam. Zittend raadslid Erkan Çelikkaya heeft aangegeven dat hij gelet op drukke werkomstandigheden zich niet meer kandidaat wil stellen voor een nieuwe periode. Vanzelfsprekend respecteert de BOP zijn beweegredenen en is hem grote dank verschuldigd. Dat we met Erkan een bevlogen BOPPER gaan missen staat vast! Gelukkig heeft hij aangegeven de huidige periode af te willen maken. Plaats drie op de lijst is nu gereserveerd voor Toon Verhoeven die al jarenlang als BOPPER de lokale politiek volgt.

Uitgangspunten

De BOP blijft zich ook de komende vier jaar sterk maken voor het behoud van het dorpse en groene karakter van Baarn inclusief de buurtschappen Lage Vuursche en Eembrugge, vindt dat voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur en sport op peil moeten blijven en vraagt om effectiever politietoezicht. Het thema ‘vergrijzing’ wordt expliciet als aandachtspunt opgevoerd. De BOP zegt daar over: “Nederland vergrijst en ook in Baarn, met een meer dan gemiddeld aantal senioren, zorgt dat voor nieuwe uitdagingen. Gemiddeld genomen werken ouderen van nu langer en zijn ze gezonder. Niet zelden vervullen zij een belangrijke rol in het vrijwilligerswerk en beschikken zij over voldoende sociale contacten. Toch krijgen vrijwel alle ouderen ook te maken met een toenemende behoefte aan zorg. Voorkomen moet worden dat een afname in zelfredzaamheid leidt tot sociaal isolement. De BOP staat voor een gemeentebestuur dat oog heeft voor deze problematiek, bijvoorbeeld door het stimuleren van buurtontmoetingsplekken, goede mantelzorgondersteuning en levensloopbestendige woningen.”

De BOP heeft oog voor de extra zorgtaken die in het afgelopen jaren op het bordje van de gemeente zijn gekomen (WMO, Jeugdzorg, Participatiewet), vindt het belangrijk dat bij het uitvoeren van die taken de menselijke maat voorop staat en kiest hier voor één aanspreekpunt. Veel aan zorg gerelateerde taken komen tot stand via regionale samenwerking. De BOP stelt uitdrukkelijk dat die samenwerking niet ten koste mag gaan van de inwoners van Baarn. Daarbij geeft de partij aan dat het vooral de meest kwetsbare inwoners van ons dorp zijn die aandacht verdienen.

De uitgangspunten op een rij