Bomenkap moet zorgen voor meer winkelend publiek in de Laanstraat…

In de hoop en verwachting meer winkelend publiek naar het centrum winkelgebied te lokken is in januari 2017 de gemeenteraad akkoord gegaan met een herinrichtingsplan dat onder andere voorzag in het stevig aanpakken van de Laanstraat. De BOP stemde tegen dat voorstel. Over het strak trekken van de straten en het meer toegankelijk maken van de winkels hoorde u de BOP toen niet klagen. Het plan bomen aan te pakken om zo de zichtlijnen op winkelgevels te vergroten, het creëren van zitjes en pleintjes met fonteinen zagen wij echter  niet als oplossing om de winkelleegstand tegen te gaan. Doodzonde dus om daar 1.4 miljoen euro aan uit te geven.  Het kwam ons – zoals dat wel vaker het geval is – op zure gezichten te staan in de raad bij de voorstanders van het plan.

Geen overval


Voorafgaande aan de besluitvorming in de raad vond een uitgebreide publieksvoorlichting plaats aangaande het plan dat voor een belangrijk deel uit de koker van de verenigde centrumwinkeliers kwam. Aan de hand van tal van tekeningen en schetsen, praatjes en presentaties konden belangstellenden kennismaken met de plannen en daar eventuele bezwaren tegen indienen. Dat er heel wat bomen zouden sneuvelen, daar werd weliswaar niet mee te koop gelopen door de plannenmakers, maar dit was bij nauwkeurige bestudering wel op te maken uit de tekeningen. Sterker nog, in het betreffende raadsvoorstel stond aangaande de beplanting expliciet vermeld: ‘En enkele bomen die niet in een winkelstraat thuishoren, zoals de bomen voor het nieuwe pand van Apotheek Julius (de voormalige ABN-Amro), zullen worden vervangen.’

De BOP heeft toen van weinig kritiek vernomen. Geen enkele partij stelde daarover vragen en men stemde vóór het het raadsvoorstel dat voorzag in het uitvoeren van de plannen. Nu de plannen worden uitgevoerd en de aangekondige kap van bomen daadwerkelijk plaats vindt schrikt menigeen zich een hoedje. Onder hen ook oud-CDA-wethouder Jan Baerends. Via text twitter laat hij weten: ‘Kaalslag in Laanstraat, Voorbijgangers spreken er schande van. Terecht, respectloos’. Waarom niet eerder aan de bel getrokken toen duidelijk werd welke kant het op zou gaan met de Laanstraat, zou ik de oud-wethouder willen vragen.

Vanzelfsprekend zal de BOP de aangekondige herplanting van gekapte bomen scherp in de gaten houden. Ondertussen is het ook afwachten wat er met de monumentale kastanje op de Brink staat te gebeuren…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Planvorming Centrumwinkelgebied