Bezint eer ge begint te geloven in wonderen…

Op basis van geloof in wonderen krijgt een projectontwikkelaar de kans aan de raad vóór as. 15 september een haalbaar plan te presenteren voor de bouw van een cultuurhuis op de plek van de huidige Arcade. Dit ondanks het nog maar drie maanden geleden genomen raadsbesluit om het gebouw van het huidige Speeldoos-theater uit te breiden en te renoveren. Ja, standvastigheid staat hoog in het vaandel van de Baarnse gemeenteraad als het zo uitkomt…

Reuring

Zal een theater in het dorpscentrum werkelijk zorgen voor zoveel reuring in het dorp dat lege en tijdelijk ingevulde winkeletalages als vanzelf tot het verleden gaan behoren? De BOP is daar niet van overtuigd. De toekomst van het centrumwinkelgebied valt of staat niet met de aanwezigheid van een theater in het centrum. Zo heeft ook de bibliotheek, die nu nog een prominente plek heeft in het hart van Baarn, niet kunnen voorkomen dat er sprake is van leegstand in de Laanstraat. Daar liggen andere redenen aan ten grondslag en die komen echt niet alleen voort uit de daar vigerende huurprijzen.

Als enige raadsfractie stemde de BOP, overigens in lijn met de filosofie die het college in een memo aan de raad over het Arcadeplan ventileerde, tegen de ‘unieke kans die Baarn geboden krijgt’. Stelt u zich voor, een projectontwikkelaar die een paar maanden geleden ten gemeentehuize nog een idee voor de bouw van winkels en woningen op de plek van de Arcade lanceerde, heeft nu een cultuurhuis met alles erop en eraan In de aanbieding en het kost de gemeente niets! Goed, er is al wat geld uitgeven aan de vernieuwbouwplannen voor De Speeldoos en misschien moet er ook nog wat betaald worden aan (bouw)ondernemers met wie al afspraken zijn gemaakt, maar dat zijn peanuts als je je bedenkt dat Baarn straks voor weinig of niets een cultuurhuis in de schoot geworpen krijgt. Gelooft u het? Hoe staat het bijvoorbeeld met de huidige locatie van De Speeldoos? Welke uitruil moet daar plaatsvinden. En hoe staat het met de garanties voor de toekomst? Het huidige theater aan de Rembrandtlaan vindt straks samen met de bibliotheek en volksuniversiteit onderdak in een pand dat eigendom is van de gemeente. Dat biedt die culturele voorzieningen zekere garanties voor de toekomst. 

Onzeker

Stel dat het haalbaarheidsonderzoek straks laat zien dat de bouw van een dorpshuis op de locatie van de Arcade financieel en logistiek wel haalbaar is dan moet de gemeente een (huur)overeenkomst aangaan met een externe partij. Wat gebeurt er als de vastgoedeigenaar later om wat voor reden dan ook zijn cultuurhuis niet overeind kan houden en/of afscheid moet nemen van zijn eigendom? De BOP voorspelt u, dat er dan diep in de gemeentelijke geldbuidel moet worden getast! Bovendien, hoe duurzaam is het een theatervoorziening die nog jarenlang mee kan te slopen? Niemand wil het er überhaupt maar over hebben, zo sterk is het geloof in een theater in het dorpscentrum, ‘om niet’ aangeboden door een projectontwikkelaar die gepresenteerd wordt als de Verlosser voor de Baarnse cultuur. Mocht er straks een haalbaarheidsplan door de projectontwikkelaar aan de raad worden voorgelegd, dan is het te hopen dat zich ondertussen zoveel gezond verstand van de raad heeft meester gemaakt dat er een weloverwogen afweging gaat plaatsvinden, een afweging die niet gestoeld is op geloof in wonderen maar op realiteitszin…

Kees Koudstaal

Luchtfietserij