Maandelijks archief: december 2021

De BOP kiest: geen zonneweides in de buitengebieden!

Laat er geen misverstand over bestaan, ook de BOP hecht eraan dat de Baarnse klimaatdoelstellingen in 2030 zoveel mogelijk zijn gehaald. Wij maken daarbij wel andere keuzes dan het college en de meerderheid van de gemeenteraad. Zo zijn wij ervan overtuigd dat het aanleggen van zonneweides in de Baarnse buitengebieden strijdig is met de daar geldende natuurbelangen. Wij hebben dan niet alleen de NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland) en Weidevogelgebieden op het oog, maar alle buiten de rode contouren van onze gemeente gelegen gebieden, inclusief de daar aanwezige agrarische gronden. Als de aangrenzende weilanden vol gelegd worden met zonnepanelen dan wordt het leefgebied van daar voorkomende weidevogels aanzienlijk verkleind. Vogels kennen immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto. Lees verder