Maandelijks archief: augustus 2021

Kritiek paleisplannen uit onverdachte hoek

De in Baarn woonachtige schrijver en journalist Fred Lammers uit in de Baarnsche Courant van 23 augustus 2021 stevige kritiek op de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk. In heldere bewoordingen zet hij uiteen waarom de plannen van de projectontwikkelaar het landgoed onaanvaardbaar zwaar zullen aantasten. De schrijver van het opiniestuk laat weten dat Baarn op een historische tweesprong staat: “Kiest de gemeenteraad voor behoud van een prachtig stukje Baarn of werkt men mee aan de plannen van een projectontwikkelaar waar Baarn spijt van zal krijgen als het te laat is om het tij te keren”.

Het behoeft geen betoog dat de BOP zich geheel kan vinden in de waarschuwing van Lammers. Hopelijk brengt het een aantal andere gemeenteraadsfracties op andere gedachten en kiest de raad volgende maand voor het behoud van het paleis en zijn waardevolle landgoed.

Reactie BOP op rapport HBR-advocaten

Vorig jaar juli besloot de Baarnse gemeenteraad zich in de aanloop naar het Ontwerpbestemmingsplan  Landgoed Paleis Soestdijk te laten bijstaan door een externe adviseur. Die moest hulp bieden bij het zoeken naar antwoorden op vragen als:

  • Bestaan er voldoende zekerheden dat de opbrengst van de nieuwbouw van woningen wordt ingezet voor een kwalitatieve renovatie van het paleis?
  • Steekt de natuurcompensatie goed in elkaar?
  • Is het aantal evenementen voldoende geborgd?
  • Hoe staat het met de natuurcompensatie?
  • Wat als de MBEG het paleis en zijn landgoed, of delen daarvan, verkoopt?

De BOP sloot zich niet aan bij de hulpvraag. Niet omdat er bij ons geen zorgen leven over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk en de gemaakte afspraken, die leven er genoeg, maar wij vonden het ongewenst gemeenschapsgeld (€ 39.500!) te steken in een zoektocht naar antwoorden die wij binnen eigen gelederen kunnen vinden. Lees verder

Vragen over illegale verkoop bier en wijn op de PARADE bij Paleis Soestdijk vallen niet in goede aarde…

De BOP-vragen over de verkoop van wijn en bier in het informatiecentrum tegenover Paleis Soestdijk vallen niet bij iedereen in goede aarde. Op Twitter vraagt de fractievoorzitter van VoorBaarn zich af of het nog flauwer kan, de BOP wordt een karikatuur van zichzelf genoemd en iemand kondigt aan volgend jaar niet op BOP te stemmen. Een veeg teken is ook dat de vragen niet zijn opgepakt door de pers. Al met al lijkt het erop dat de BOP verweten wordt spijkers op laag water te zoeken. 

Dat de BOP een tegenstander is van de nog steeds grootschalige paleisplannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) is bekend. De opeenstapeling van nieuwbouw, te weten een woonwijk in het Borrebos, een hotel langs de rand van het Baarnse Bos en de komst van een auditorium in de paleistuin, verdraagt zich ons inziens niet met het karakter van het landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. En dan zwijgen we nog over het grote aantal evenementen dat men er jaarlijks wil organiseren.  Lees verder

BOP stelt vragen over verkoop van wijn en bier op de Parade tegenover Paleis Soestdijk

Jl. 17 juli is de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in het tegenover Paleis Soestdijk gelegen pand Amsterdamsestraatweg 12 een informatiecentrum gestart. Gelet op het feit dat op het pand de bestemming ‘Wonen’ rust, heeft de MBEG op 5 juli 2021 bij de gemeente een aanvraag tot het wijzigen van de bestemming ingediend. Daar is tot op heden (11/8/’21) niet op besloten door de gemeente. Ongetwijfeld zal het zover wel komen, dus daar maakt de BOP geen punt van. Echter, gebleken is dat er in de in het pand aanwezige verkoopruimte naast aan het concept Made by Holland gerelateerde artikelen ook zwak-alcoholhoudende dranken als bier en wijn worden verkocht. In Artikel 18 van de Alcoholwet is vastgelegd dat het verboden is in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken. Op die regel noemt lid 2 van het wetsartikel een aantal uitzonderingen, maar die zijn ons inziens niet van toepassing.

Door het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college beogen wij antwoord te krijgen op de vraag of de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank in het informatiecentrum al dan niet geoorloofd is.

Mocht er inderdaad sprake zijn van ongeoorloofde verkooppraktijken in het pand Amsterdamsestraatweg 12 willen wij van het college weten welke stappen er worden gezet teneinde die te beëindigen.

Kees Koudstaal


Vragen over niet verleende huishoudelijke zorg

Op 9 augustus 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over een klacht in zake het niet kunnen leveren van vervangende huishoudelijke hulp door Actief Zorg aan een kwetsbare oudere tijdens de vakantieperiode. Daarnaast is de BOP onlangs persoonlijk benaderd door een mantelzorger van een andere cliënt van de zorgverlener met een vergelijkbare klacht. Deze cliënt ontving weken lang geen huishoudelijke hulp. 

De BOP is van mening dat kwetsbare cliënten tijdens de vakantie van hun vaste huishoudelijke hulp-medewerker niet verstoken mogen blijven van huishoudelijke hulp. Deze cliënten zijn (vaak) niet zelf in staat om vervanging te regelen en daarbij komt dat mantelzorgers vaak al overbelast zijn.  Middels het stellen van schriftelijke vragen verzoeken wij de gemeente afspraken te maken met Actief Zorg waarmee in de toekomst wordt uitgesloten dat cliënten soms voor langere tijd verstoken blijven van huishoudelijke hulp.

Bij het aangaan van het contract met Actief Zorg gaf zorgwethouder Van Roshum aan dat deze organisatie bekend staat als een betrouwbare partner met veel kennis en ervaring op het gebied van hulp in het huishouden. Ons inziens past de gesignaleerde werkwijze hier niet bij.

Marjo Stam

Dit schrijft het AD

Schrijvershoek Baarnsche Courant (6/8/’21)