Maandelijks archief: mei 2016

Onderteken de petitie

Actie ‘David en Daniël blijven hier’ gaat door

Het is een beetje stil geworden in Baarn na de indrukwekkende manifestatie op de Brink op 20 april. Ondanks de positieve sfeer toen zijn de angst en onzekerheid er voor David en Daniël (en hun ouders) niet minder op geworden. Nog steeds dreigt uitzetting naar Rusland.

Baarn kan dat natuurlijk niet laten gebeuren en in samenspraak met Defence for Children gaat de actie door. Met een petitie op papier en online. We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en aanbieden. De online petitie vind je hier.

Teken dus allemaal online! Of teken de papieren petitie, bijvoorbeeld  bij Larissa, de moeder van David en Daniël, zij staat bij de Albert Heijn. Het resultaat van die petities wordt donderdag 26 mei aangeboden aan  staatssecretaris Dijkhoff in Den Haag. Dan is er een openbare commissievergadering van de Tweede Kamer waar het Kinderpardon aan de orde zal worden gesteld. Met zo veel mogelijk kinderen gaan we  die dag met de  bus naar Den Haag.

Initiatief van GroenLinks en SP samen met BOP, CU/SGP, LTS en PvdA

Foto: Caspar Huurdeman

 

 

Terug op het Baarnse politieke toneel

| 9 mei 2016 |

Voorzitter BOP

In 2002 was ik samen met Ted van der Meer en Cok de Zwart oprichter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP). Gedurende twee raadsperiodes maakte ik als fractievoorzitter deel uit van de gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 als enige vertegenwoordiger van de BOP en van 2010 tot 2014 samen met de nu ex-Boppers Cok de Zwart en Wim Hazeu. Bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2014 kreeg de BOP de beloning voor acht jaar constructief oppositie voeren – de partij met de meeste stemmen! – en kon zij het voortouw nemen bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Zover kwam het in april 2014 door een coalitie tussen de partijen BOP, D66, PvdA en GroenLinks.

Na een bestuurscrisis ontstaan door breed ervaren samenwerkingsproblemen met de wethouder van D66, kwam er in maart 2015 een gedwongen einde aan deze coalitie en derhalve ook aan mijn wethouderschap. Vooral D66 speelde in deze affaire een onbetrouwbare rol. Men besloot weliswaar de eigen wethouder aan de kant te schuiven maar stapte vervolgens uit het vigerende college om te kiezen voor een samenwerking met de VVD en CDA. Dat dit mij zeer aan het hart ging steek ik niet onder stoelen of banken om nog maar te zwijgen over de na die crisis ontstane breuk in de BOP-fractie. Aan ‘zwarte pieten’ heb ik een jaar na dato niet de geringste behoefte, maar het mag duidelijk zijn dat ik ernstig teleurgesteld ben geraakt in mensen – ook uit eigen kring – die ik ooit rekende tot mijn (politieke) vrienden.

Na de val van het college kende ik een periode waarin ik niets meer te maken wilde hebben met de – excuseert u mij het woordgebruik – Baarnse politieke ‘slangenkuil’. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en na verloop van tijd ben ik de lokale politiek weer op afstand via de media gaan volgen. Dat dit niet zelden tenenkrommende ervaringen waren kan ik niet ontkennen…

De soap rond de mij zeer na aan het hart liggende Wintertuin en vooral ook de ongenuanceerde commentaren van sommigen op de rol die de BOP daarin speelt(de), was de druppel die maakte dat ik heb besloten mij weer publiekelijk te begeven op het Baarnse politieke toneel. Hoewel in 2014 gekozen tot volksvertegenwoordiger kan van een terugkeer in de gemeenteraad momenteel geen sprake zijn.

Met genoegen kan ik melden dat ik tijdens een extra ledenvergadering van de BOP op maandag 9 mei jl. bij acclamatie ben gekozen tot voorzitter van de partij. Zo zal ik op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 als voorzitter in samenwerking met de BOP-fractie en mijn mede-bestuursleden de politieke kar van de BOP gaan trekken. Met dossiers als de Zorg, Wonen, de Wintertuin en in het verschiet de afwikkeling van  debacles ‘Garage Kooij’ en het Gasstation plus de aangekondigde exploitatie van de Noordschil kijk ik daar met veel enthousiasme naar uit!

Kees Koudstaal,

voorzitter BOP