Maandelijks archief: december 2014

Het topje van de piramide

Human-Pyramid

Marjo| 31-12-2014

Iedereen die, ook al is het zijdelings, te maken heeft met de zorg en met de verschuiving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de gemeente, heeft de afbeelding wel eens gezien. Aan de hand van een piramide wordt inzichtelijk gemaakt dat in het topje van de piramide de specifieke zorg zit: begeleid wonen, pleegzorg, individuele dagbesteding, behandeling en therapie, etc. Voor Baarn is de piramide hier te vinden.

Bij een toelichting op de piramide wordt meestal ook in een adem gemeld dat deze zorg het meeste geld kost. Logisch, want het gaat om mensen, en heel vaak om kinderen, die heel specifieke en intensieve zorg nodig hebben. De verhalen over deze intensieve zorg blijven meestal abstract. Het wordt pas echt concreet als het om je eigen kind gaat dat bijvoorbeeld meervoudig gehandicapt is, of om je partner die na een hersenbloeding een ander mens lijkt te zijn geworden.

Als raadslid is het niet altijd makkelijk steeds de individuele mensen die zorg nodig hebben voor ogen te houden. Daarom ging ik graag in op de uitnodiging om eens een half dagje mee te draaien in een gezinshuis in de regio. Dat was op zijn minst de moeite waard, maar vooral ook confronterend: vijf kinderen, waarvan drie uit hetzelfde gezin; allemaal beschadigd en allemaal liefdevol opgevangen. De gezinsmoeder vertelde iets over hun achtergrond. Nuchter, zonder opsmuk. Bijna tussen neus en lippen door kreeg ik te horen hoe drie kinderen uit één gezin uit hun huis waren gehaald, omdat moeder aan de drugs is, vader drinkt en vuurwapengevaarlijk is. Hoe verwaarloosd de kinderen waren en hoe ze die eerste avond in het gezinshuis als bange vogeltjes op de bank zaten. Hoe groot hun achterstand was. Ik kreeg te horen hoe een ander kind er op zijn derde getuige van was dat zijn vader op zijn moeder schoot en hoe het kind nergens te handhaven leek. En ik zag nu een gezin waarin de kinderen – tussen 9 en 16 jaar – na school thuiskomen, zelfstandig naar het dorp fietsen om een boodschap te doen, naar de knutselclub gaan, mij meetrekken naar buiten om hun diabolokunstjes te laten zien, en hoe de oudste jongen bijna zelfstandig het avondeten klaarmaakt. En hoe ze er tijdens het eten op los kletsen, van alles willen weten, grapjes maken. Een gewoon gezin zou je bijna denken. Ik hoorde ook de verhalen over zorgaanbieders en over de bezuinigingen die ook bij deze vorm van zorg zijn doorgevoerd en vaak de werkvloer rechtstreeks raken. Ook die verhalen worden zonder opsmuk verteld. En misschien komt het juist daardoor harder aan. Als ik na het avondeten afscheid neem, ben ik diep onder de indruk. Van deze gezinsouders die zonder poeha of blabla de juiste dingen doen om de kinderen vertrouwen te geven; van de veerkracht van deze kinderen die je een gelukkige toekomst gunt.

Vanaf morgen, 1 januari 2015, zijn de gemeenten aan zet. Ook de gemeente Baarn. De voorbereidingen zijn afgerond. Met de BOP in het college kunnen wij hier nadrukkelijk ons stempel drukken. Nu komt het aan op de uitvoering – die altijd beter zal kunnen. Daar zullen wij als BOP alert op blijven.

Wie zijn of haar ervaringen met ons wil delen is welkom. Wij horen uw verhalen graag. Om ons bij de les te houden en niet te vergeten dat uw zorg ook onze zorg is.

De Daadkrachtmythe

Marjo|10-12-14

Het nieuwe College van B&W in Baarn was nog nauwelijks ingewerkt, of de roep om meer daadkracht werd krachtig ingezet. Het CDA voerde de boventoon en focuste zich vooral op de Wintertuin. En dat nog wel vóór het nieuwe college actie kon ondernemen: er liep immers nog een tweede akoestisch onderzoek waartoe het oude college, met als verantwoordelijk wethouder de heer Jan Baerends, vlak voor de verkiezingen in maart 2014 opdracht had gegeven. Die rapportage werd pas in de zomer van 2014 afgerond. Vanaf toen kon het nieuwe college met deze complexe zaak aan de slag en het ziet ernaar uit dat er nog dit jaar knopen worden doorgehakt. Dankzij of ondanks de roep om meer daadkracht?

“Waar het echter om gaat is dat vertraging, vertraging, vertraging voor daadkracht, daadkracht, daadkracht plaats maakt.”

Lees verder