Maandelijks archief: oktober 2012

Geen woningbouw in het Borrebos!

Bestel de gratis button!

Wellicht heeft u zich tijdens het lezen over het woningbouwplan van de groene projectontwikkelaar Futureproof Apartments afgevraagd of de BOP van haar geloof is gevallen. Woningbouw aan de randen van het Baarnse Bos uit de koker van de partij die zich als enige gemeenteraadsfractie heeft uitgesproken tegen de bouw van tien appartementengebouwen in het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos, gekker moet het niet worden! Laten we u meteen uit de droom helpen, het plan van het door ons bedachte Futureproof Apartments valt in de categorie nepnieuws. We wilden laten zien hoe gemakkelijk projectontwikkelaars met gelikte en soms leugenachtige voorstellingen van zaken woningbouwprojecten in natuurgebieden met succes aan de man weten te brengen. Vergelijkt u onze nep-promo met de wijze waarop de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) het bouwen van een compleet nieuwe woonwijk in de bossen bij het paleis weet te verkopen en u ziet de overeenkomsten. De paleiseigenaar duidt de appartementengebouwen als bosachtige villa’s die om de bomen heen worden gebouwd en wel zodanig dat de natuur er juist door wordt versterkt. Je zou zeggen dat geen zinnig denkend mens in dit soort kulverhalen trapt. Niets is minder waar. Op 15 juli 2020 sprak op de BOP na de voltallige gemeenteraad zich uit vóór het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Zo is voor de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) de deur opengezet voor ondermeer de bouw van tien appartementencomplexen, elk met een footprint van 800 m² en een nokhoogte van 15 meter, in de bossen bij het paleis. Opvallend genoeg verzetten alle provinciale natuurbeleidsregels en gemeentelijke visies zich tegen die bouw, maar we hebben gezien hoe gemakkelijk dit soort regelgeving terzijde geschoven kan worden zodra zich een ‘groter belang’ aandient.

Borrebos

Ondertussen heeft het voorontwerp-bestemmingsplan zes weken voor belangstellenden ter inzage gelegen en heeft een aantal tegenstanders bezwaar tegen de plannen aangetekend bij het College van Burgemeester & Wethouders. Het is echter de vraag of dit zoden aan de dijk gaat zetten. Veel van die ingediende bedenkingen zullen overeenkomen met dat wat eerder bij de behandeling van het voorontwerp werd gedeeld met de gemeenteraad. Uit de nietszeggende wijze waarop de meeste gemeenteraadsfracties zijn omgegaan met de protesten en het feit dat het college er alles aan gelegen is dat de MBEG zijn voornemen kan realiseren valt niet te verwachten dat het voor maart 2021 in het verschiet liggende ontwerpbestemmingsplan op essentiële onderdelen zal zijn aangepast. Zo dreigt de bouw van de tien appartementengebouwen op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechausseeterrein en in het ten noorden daarvan gelegen Borrebos steeds dichterbij te komen. Het maakt duidelijk dat het verzet tegen de nieuwbouwwijk in het bos niet mag indutten en met haar manoeuvre ‘Futureproof Apartments’ poogt de BOP daar een bijdrage aan te leveren.

Het is van alle tijden… Fragment ‘De zoom van het Gooi’, dr. Henry Polak, 1936

Bekijkt u het BOP-video-antwoord op promo van Futureproof Apartments met beelden van het volgens de MBEG onbetekenende bosgebied dat door de projectonwikkaar is bedacht voor de bouw van de nieuwe woonwijk. De voorstanders van het behoud van de Baarnse buitengebieden en de nog resterende groene plekken binnen de Baarnse dorpskernen roepen wij op alert te blijven.

 

Bestel en draag de gratis button!

 

 

Ps. Mocht u denken dat de BOP zich alleen keert tegen het woonwijkplan voor het Borrebos dan heeft u het mis. Ook de komst van een forse hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos stuit ons tegen de borst en tel daar nog bij op de bouw van een auditorium en amfitheater in de tuin van het paleis. Ook het aantal grote evenementen, inclusief het organiseren van concerten met hoge geluidbelastingen, is wat de BOP betreft een heikel punt.
Ondertussen komt het verzet tegen de ontwikkelingen die de MBEG voorheeft met het landgoed ook uit hoeken die het college en de paleiseigenaar niet lekker zullen zitten. Zo spreekt Ir. Evert Jan Nusselder, hij was bij de Rijksgebouwendienst verantwoordelijk voor het beheer van rijksmonumenten en werkt als architect-adviseur voor Monumentenzorg, zich in niet mis te verstane bewoordingen uit tegen de verkitching van het paleis. Ook de voorzitter van de Stichting Eden Holland, een van de door het Rijksvastgoedbedrijf partijen uitgenodigde partijen een plan voor de verwerving van Paleis Soestdijk in te dienen, liet van zich horen. In een jl. 15 oktober aan het college gestuurde brief schrijft hij over een onzuivere procedure die ervoor heeft gezorgd dat het landgoed in handen kwam van de MBEG. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college op beide steekhoudende brieven en houden u op de hoogte.