Maandelijks archief: december 2005

Bedroevend Niveau

Cok de Zwart| december 2005

“Vier jaar heb je de BOP niet gezien en nu, zo vlak voor de verkiezingen, zie je ze ineens hier in het gemeentehuis opduiken.” Dat hoorde ik iemand achter mij fluisteren toen ik had plaatsgenomen op de publieke tribune in de raadszaal. Daar woonde ik, als kandidaat-raadslid van de Baarnse Onafhankelijke Partij, vorige week donderdag de commissievergadering Ruimtelijke Ordening bij om te horen hoe de gemeentelijke politici over een herinrichtingsplan van de Brink discussieerden.

Ik moet eerlijk zeggen: het was bedroevend wat ik daar meemaakte:

– een wethouder (van Hart voor Baarn) die verschrikkelijk zat te stuntelen in een poging uit te leggen hoe het plan financieel onderbouwd was;

– een raadslid (eveneens van HvB) die – de armen hoog geheven – uitriep niet te snappen waarom er partijen waren die zo moeilijk deden over de financiering, alsof juist het uitgeven van tonnen euro’s geen uitermate belangrijk punt zou zijn;

– Christen Unie/SGP, GroenLinks en D’66 die op basis van volstrekt niet ter zake doende argumenten hun steun aan het plan betuigden;

– onder andere de VVD – zelf medeverantwoordelijk voor financieel wanbeleid in de afgelopen raadsperioden – die nu ineens over de financiering van het plan viel.

Het waren slechts enkele opvallende zaken.

Samenvattend kun je stellen dat de gemeente Baarn vele tonnen euro’s gaat uitgeven (hoeveel precies kan het gemeentebestuur niet uitleggen) aan een plan dat in de ogen van velen, en zeker van de BOP, niet door de beugel kan. Elke euro gemeenschapsgeld die aan het ‘opleuken’ van de Brink wordt gespendeerd, is er één te veel. Natuurlijk moet je wel aan onderhoud doen, maar dat is een volstrekt andere zaak.
Het is waar wat de fluisteraar te berde bracht: de BOP heeft vier jaar de gemeentepolitiek in Baarn vanaf  de zijlijn gevolgd. We kwamen destijds niet in de gemeenteraad en hebben daarom besloten om ons bescheiden op te stellen. Wat is daar op tegen? Zeer recent hebben we besloten om aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te doen met onze welbekende leuze “Stem Nuchter Stem BOP”. Wanneer wij erin slagen in 2006 met één of meer zetels uit de stembus te komen, dan zullen wij ons sterk maken voor het terugdraaien van dit onzalige, kostenverslinde ‘Brink-besluit’. Wij zullen ons daarentegen enorm gaan inspannen voor het laten terugkeren van wegbezuinigde wijkagenten en meer van dergelijke zinvolle overheidsuitgaven.

Opnieuw heilloos Brinkplan

Kees| 1 december 2005

Als kandidaat-gemeenteraadslid namens de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) maak ik me grote zorgen over opnieuw een heilloos en geldvretend plan. Het gemeentebestuur van Baarn wil de Brink gaan herinrichten. Voor dit project is ruim een miljoen euro begroot en hoewel er ergens ‘potjes’ schijnen te zijn gevonden voor een deel van die kosten, is de BOP sterk gekant tegen het nemen van dergelijke ingrijpende beslissingen op de valreep van de huidige raadsperiode.

Indien de BOP met één of meer volksvertegenwoordigers in maart 2006 plaats kan nemen in de Baarnse Gemeenteraad  zal zij zich onder andere ernstig verzetten tegen het herinrichten van het hart van Baarn. Voorlopig eerst maar even pas op de plaats met het uitgeven van schaarse financiële middelen. Er zijn wel andere zaken waar Baarn zich druk om kan maken. Ik noem er een aantal:
– Meer blauw op straat
– Beter onderhoud aan voet- en fietspaden en plantsoenen
– Het beter beheer van gemeenschapsgeld
– Een betere communicatie met de inwoners
– Het bevorderen van het culturele en sportieve klimaat

De BOP bekijkt het nuchter en wil een frisse wind door de lokale Baarnse politiek laten waaien.