Zoek alternatief voor bouwplan gezondheidscentrum Koningsweg

Marjo | 24-01-2016

Komende woensdag neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet realiseren van een gezondheidscentrum aan de Koningsweg, op de plek waar nu het consultatiebureau zit en thuiszorgorganisatie Beweging 3.0. De eigenaar van Apotheek Julius wil vanwege ruimtegebrek vertrekken uit de Laanstraat en verhuizen naar een nieuw te bouwen gezondheidscentrum aan de Koningsweg.  In dit nieuwe complex zouden naast de apotheek ook het consultatiebureau en Beweging 3.0 weer een plaats krijgen en verder zal  er ruimte komen voor andere gezondheidsaanbieders, zoals  een huisartsenpraktijk, en b.v. een verloskundige-, tandarts- en fysiotherapiepraktijk.

De BOP is voorstander van het concentreren van gezondheidsfuncties en begrijpt dat Apotheek Julius vanwege ruimtegebrek zoekt naar een nieuwe plek om haar plannen te realiseren. De vraag is of de Koningsweg de meest aangewezen locatie is voor het beoogde gezondheidscentrum.  Wij denken van niet: het voorgestelde ontwerp past niet binnen het bestemmingsplan, en volume en omvang zijn ons inziens te massief voor de groene woonbuurt waar de Koningsweg in ligt. Een dergelijke verstening past daar niet. Wat ons betreft is het door Mooi Baarn geopperde alternatief van het nu leegstaande ABN-Amrogebouw aan de Laanstraat een goede suggestie: centraler gelegen is bijna niet mogelijk en het zou bovendien een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de leegstand in de Laanstraat. Bij de start van het plannenmaken voor de locatie Koningsweg was er nog geen sprake van een leegkomend ABN-Amrogebouw. Nu dit wel het geval is, zou het goed zijn de mogelijkheden van deze locatie serieus te onderzoeken.