Wonen op de Noordschil: een nieuw hoofdpijndossier!

Deze maand staat de woningbouw op de Noordschil opnieuw op de raadsagenda. De uitkomst van het debat over dit heikele dossier lijkt op voorhand vast te staan. Het college ziet, na de bouwcrisis die zich tien jaar geleden aandiende, eindelijk kans de eerder in het vooruitzicht gestelde miljoenenwinst in de wacht te slepen en weet zich gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Dit lijkt het debat over dit onderwerp tot verspilde moeite te maken.

 

Voorstanders van woningbouw op de smalle strook groen langs de A1 zullen pochen met de door het college aangedragen schaamlappen als het binnenkort sowieso verplichte gasloos bouwen, ledverlichting, het verleggen van de Drakenburgerweg en het advies aan toekomstige bewoners van de meest duurzame [sic!] wijk in Baarn om vooral wel meer te gaan bewegen!

Vanaf het begin van de planvorming in 2007 heeft de BOP, steeds met argumenten onderbouwd, zich verzet tegen woningbouw op de Noordschil. En, wij staan niet alleen in ons standpunt dat de smalle strook groen naast de A1 niet geschikt is voor een nieuwe woonwijk. Tal van wetenschappers en organisaties, waaronder de WHO, het Longfonds en ook de GGD, geven aan dat wonen nabij autosnelwegen onder andere vanwege hoge concentraties fijnstof ongezond is.

In de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de gevaren die kleven aan het inademen van fijnstof. Even leek het erop dat ons pleidooi tegen woningbouw op de Noordschil ook binnen de raad gehoor zou vinden. Zo meldde het verkiezingsprogramma van het CDA in 2014 onder het hoofdstukje Concrete Doelen: ‘Woningbouw in verkeers intensieve gebieden, waar de geluids- en luchtkwaliteit een twijfelachtig niveau hebben, moet voorkomen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de locatie Noordschil.’ Vandaag laat het CDA weten wél voorstander te zijn van woningbouw op de Noordschil…

Nu het vaststaat dat er woningen gebouwd gaan worden op de Noordschil, lijkt er aan de miljoenen verslindende hoofdpijndossiers Laanplein, Garage Kooij en het Gasontvangstation een nieuw hoofdpijndossier te worden toegevoegd. Demagogie? Was het maar waar! Onze argumenten tegen woningbouw op de Noordschil zijn vanaf het begin door de voorstanders van woningbouw in en buiten de raad gebagatelliseerd, weggehoond en uiteindelijk afgedaan met de tamelijk infantiele opmerking dat wij moesten ophouden met zeuren want roken was immers ook ongezond…

Dat het kan verkeren blijkt uit het feit dat de landelijke overheid inmiddels heeft bepaald dat er op werkplekken en in openbare gebouwen en ruimtes, zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens, niet meer gerookt mag worden. En bij het openbaar ministerie is kortgeleden door het KWF en het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie wegens het opzettelijk schaden van de gezondheid van rokers. In dat licht gezien is het niet ondenkbeeldig dat er in de toekomst aangifte tegen de gemeente wordt gedaan wegens het opzettelijk laten wonen van inwoners in een gezondheidsbedreigende omgeving. Ik moet er niet aan denken hoe zwaar de pijp zal zijn die de gemeente dan te roken krijgt.

Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is het te hopen, dat ook dit raadsvoorstel ertoe bijdraagt dat de ogen van onze inwoners worden geopend en dat er op 21 maart een uitkomst uit de stembussen rolt die een ander bestuursklimaat in Baarn mogelijk maakt. In die zin is de uitkomst van het raadsdebat wel zinnig, omdat het ons zicht geeft op de raadsleden die zich committeren aan deze heilloze weg. Ons advies is de verwachte miljoenenwinst alvast opzij te leggen in afwachting van mogelijk toekomstige schadeclaims. Zo gaat dat met hoofdpijndossiers…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter