Wat een spreker is die man…

wolk

Johan Hut geldt als een begenadigd scribent en spreker. Vandaag kreeg ik een linkje doorgespeeld van een onlangs door hem op de lokale radiozender uitgesproken column. Zoals we dat kennen van de heer Hut wordt die gekenmerkt door een hoog anti-BOP gehalte. Vanzelfsprekend wordt ook mijn naam herhaaldelijk genoemd in zijn gesproken bijdrage. Normaliter schenk ik geen aandacht aan de opinies van de heer Hut, maar deze is zo komisch dat ik ‘m u niet wilde onthouden…

Kees Koudstaal,

fractievoorzitter BOP