Vragen over niet verleende huishoudelijke zorg

Op 9 augustus 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over een klacht in zake het niet kunnen leveren van vervangende huishoudelijke hulp door Actief Zorg aan een kwetsbare oudere tijdens de vakantieperiode. Daarnaast is de BOP onlangs persoonlijk benaderd door een mantelzorger van een andere cliënt van de zorgverlener met een vergelijkbare klacht. Deze cliënt ontving weken lang geen huishoudelijke hulp. 

De BOP is van mening dat kwetsbare cliënten tijdens de vakantie van hun vaste huishoudelijke hulp-medewerker niet verstoken mogen blijven van huishoudelijke hulp. Deze cliënten zijn (vaak) niet zelf in staat om vervanging te regelen en daarbij komt dat mantelzorgers vaak al overbelast zijn.  Middels het stellen van schriftelijke vragen verzoeken wij de gemeente afspraken te maken met Actief Zorg waarmee in de toekomst wordt uitgesloten dat cliënten soms voor langere tijd verstoken blijven van huishoudelijke hulp.

Bij het aangaan van het contract met Actief Zorg gaf zorgwethouder Van Roshum aan dat deze organisatie bekend staat als een betrouwbare partner met veel kennis en ervaring op het gebied van hulp in het huishouden. Ons inziens past de gesignaleerde werkwijze hier niet bij.

Marjo Stam

Dit schrijft het AD

Schrijvershoek Baarnsche Courant (6/8/’21)