VLEERMUIS

In de Baarnsche Courant van 15 maart jl. spuwt de heer Karel van de Breul naar aanleiding van een straatgesprek dat ik met hem voerde zijn gal over de BOP (zie hieronder). Hij legt mij uitspraken in de mond die ik niet gezegd heb, maar ik zal hier alleen ingaan op zijn verwijten. De heer Van de Breul verwijt de BOP paniek te zaaien met de motie inzake de kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Gemakshalve vergeet hij te melden dat die motie is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad: D66 en CU/SGP (coalitie) en BOP, PvdA, GroenLinks en LTS (oppositie). En zo gek is dat niet. Ondanks de voorlopige conclusies van het RIVM en Fins onderzoek dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid, raden die partijen iedereen aan na het spelen op rubbergranulaat te douchen, kleren te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Mag ik kortheidshalve volstaan met de heer Van de Breul te wijzen op eerdere voorbeelden waar de (gezondheids-)schade door roken, asbest, bodemvervuiling, gaswinning etc, aanvankelijk werd ontkend of geminimaliseerd door de overheid? Omdat gezaghebbende wetenschappers in het verhaal van de rubberkorrels elkaar tegenspreken ben ik blij dat de voorstanders van de motie het voorzorgsprincipe ‘better safe than sorry’ laten gelden.

De heer Van de Breul stort nog meer frustraties uit over de BOP. Zo vindt hij het onzin dat de BOP geen huizen wil bouwen op de Noordschil. Elektrische auto’s zullen immers de van de A1 afkomstige vervuiling vanzelf oplossen. Mag ik de heer Van de Breul en de andere voorstanders van woningbouw op de Noordschil er op wijzen dat de aanstaande verbreding van de A1 in de komende jaren juist meer schadelijke uitstoot en geluidsoverlast zal opleveren? En wat te denken van het feit dat het uiterst schadelijke fijnstof in hoofdzaak wordt veroorzaakt door wrijving van autobanden op asfalt.

En het houdt niet op voor de heer Van de Breul. Zo schuift hij de treurige gang van zaken rond de exploitatie van De Wintertuin op het bordje van BOP-fractievoorzitter Kees Koudstaal. Ook de vertraging van de nieuwbouw van Schoonoord is allemaal zijn schuld. Alsof hij daar persoonlijk vleermuizen heeft losgelaten! U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik ook die verwijten maar laat voor wat ze zijn: onzin!

Erkan Celikkaya,
fractielid BOP