Verzet VVD-leden tegen plannen Paleis Soestdijk

Een opmerkelijke move van een aantal VVD-leden. Middels een persbericht spreken zij zich onomwonden uit tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk. Refererend aan het succes van de petitie over het Borrebos geven ze aan dat ‘de bevolking heel anders denkt dan het College en de Raad’. Zoals bekend sprak de BOP zich vorig jaar als enige raadsfractie uit tegen het voorontwerpbestemmingsplan voor het landgoed. Met name de VVD-fractie bejubelde toen samen met VVD-wethouder Jansma zoals steeds het plan Made by Holland van de MBEG. Vanzelfsprekend is de BOP benieuwd waar het verzet van de ‘opstandige’ VVD-leden toe zal leiden. In elk geval niet tot het instorten van het paleis. Een jaar of wat restauratie-uitstel hoeft geen enkel bezwaar te zijn. Sterker nog, het is het waard te wachten op een kleinschaliger plan voor het landgoed, al dan niet met de MBEG als paleiseigenaar.

Een plan uit de prullenbak

Kort voor de aanvang van de raadsvergadering van vorig jaar 15 juli ontving de raad een brief van de initiatiefnemers van het plan Internationaal Handelshuis. Druk als we waren met het voorbereiden van de raadsbijeenkomst zagen wij de brief toen over het hoofd. Inmiddels hebben wij meer inhoudelijke kennis vergaard over dat plan en vragen we ons in gemoede af hoe dit plan in 2017 in hemelsnaam in de prullenbak van de onder auspiciën van het Rijksvastgoedbedrijf staande beoordelingscommissie kon belanden. Leest u de betreffende brief er op na en u deelt wellicht onze verbazing…

Uitstel

Zoals bekend schaaft de MBEG zijn woningbouwplannen voor het Borrebos momenteel bij. Stond de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan gepland voor komende maand maart, dat plan wordt eerst na de zomer beoordeeld door de gemeenteraad. Het uitstel maakt dat er nog veel water door de Eem zal stromen en wie weet wat het de toekomst zal brengen…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Dit schrijven de kranten:

Gooi en Eemlander

Amersfoortse Courant (AD)

Zie ook: Raad akkoord met verkwanseling natuurgebied