Verklaring: BOP kiest ingeval BBS voor één pet

Dinsdagavond 14 mei jl. zijn de gemeenteraadsleden van de BBS-gemeenten in beslotenheid bijgepraat over de stand van zaken bij de BBS, de uitvoeringsorganisatie waarin de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest samenwerken in het sociaal domein. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein van Werk en Inkomen voert de BBS de zorgadministratie uit van de samenwerkenden gemeenten en is zij werkgever van medewerkers van de sociaal teams, die ondersteuning leveren aan de inwoners van de drie gemeenten. Tijdens de bijeenkomst kwam in het gemeentehuis van Baarn ook de organisatorische problematiek aan de orde die zich heeft voorgedaan c.q. voordoet bij de BBS.

Gelet op wat er aan voorlichting en informatie passeerde heb ik besloten mijn ‘nevenfunctie’ als raadsrapporteur-BBS met onmiddellijke ingang neer te leggen. De situatie bij de BBS-organisatie, en dan doel ik op het functioneren van het BBS-management en het bestuur met als voorzitter ‘onze’ wethouder Jansma, maakt dat ik als onafhankelijk gemeenteraadslid mijn handen wil vrijhouden om de situatie bij de BBS te kunnen bezien en beoordelen. Dit laatste uitvoeren met óók de pet op van raadsrapporteur vind ik meer dan ongemakkelijk. Vandaar mijn besluit.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

De links hieronder schetsen een beeld van wat er zoal speelt bij de BBS:

RTV Utrecht

Consultancy.nl/nieuws

Het AD schrijft over explosieve sfeer bij BBS

 De Gooi en Eemlander meldt toenemende problemen BBS

Binnenlandsbestuur: BBS lijdt onder een ongezonde interne cultuur

Rapport Raadswerkgroep Soest BBS

Uitspraak Rechtbank Utrecht inzake klokkenluider