Van je politieke vrienden moet je het niet hebben

Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 17 maart 2015

Nu het stof van de Baarnse coalitiebreuk enigszins is neergedaald, is het onvermijdelijke ‘zwarte pieten’ begonnen. De verleiding is groot aan te schuiven bij dit spel. Ik ben als oud-wethouder gehouden aan een zekere geheimhouding en neem dus enige distantie in acht. Bovendien groeide ik op in een milieu waar het spreekwoordelijke gezegde ‘wie zonder zonde is werpe de eerste steen’ dagelijkse kost was. Sta mij toe dat ik wel mijn verbazing met u deel over dat wat zich in de afgelopen twee weken in ons dorp heeft afgespeeld rond de ontstane bestuurscrisis. Mijn hemel wat kun je je vergissen in mensen en wat is de waarschuwing die ik een jaar geleden kreeg toegeschoven van een goede vriend van me juist gebleken: “Reken je niet rijk met vrienden in de politiek en vertrouw niemand. Als je op zoek bent naar een vriend dan moet je een hond kopen!”

In de media doen politieke kameraden van weleer hun uiterste best de oorzaak van de crisis op het bordje van anderen te leggen. Ze denken zo hun eigen straatje schoon te kunnen vegen. Ik ben natuurlijk partijdig, maar de beste beschrijving van wat er gebeurd is, is en blijft die van de hand van BOP-raadslid Marjo Stam.

Vol ongeloof
Ondertussen heeft het er alle schijn van dat de Christen Unie/SGP-fractie een Baarns verbond gaat sluiten met D66 en VVD. Dat verwondert mij zeer. Een jaar geleden zat ik namens de BOP als informateur aan tafel met vertegenwoordigers van zowel D66 als de CU/SGP. Het feit dat de gebundelde christelijke partijen zich destijds niet aansloten bij een mogelijke BOP-D66-GL-CU/SGP-coalitie kwam mij gaandeweg de onderhandelingen steeds logischer voor. Tussen D66 en de christelijke politici aan tafel kon vanwege ideologische geschillen geen brug worden geslagen. Dat de CU en haar broeders van de SGP nu blijkbaar wel over hun principes heen gaan stappen en in zee lijken te gaan met twee ‘liberale’ partijen – die ook in het afgelopen jaar in woord en daad hebben bewezen mijlenver af te staan van het orthodox christelijke gedachtengoed – verbaast mij in hoge mate. Als het gaat om politieke macht is kennelijk niets heilig.

Time out
Een jaar geleden heb ik na acht jaar oppositie voeren met veel enthousiasme mijn taak als wethouder opgepakt. De wijze waarop de door mij gedroomde coalitie ten val kwam heeft me niet geknakt maar wel behoorlijk aangegrepen. Vooralsnog kies ik voor mijn gezondheid en laat ik de Baarnse politieke arena even voor wat het is.

 

 

Geef een reactie