Twee moties BOP raadsvergadering 22 februari 2017

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 22 februari brengt de BOP een tweetal moties in. De eerste heeft van doen met een onderwerp dat de BOP al eerder aan de orde stelde tijdens de raadsvergadering van november vorig jaar. De motie over gebruik van mogelijk schadelijk rubbergranulaat op het Cruyff Court behaalde toen geen meerderheid. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gelet op het voorzorgsprincipe toch raadzaam is over te gaan tot vervanging van dat rubbergranulaat, niet alleen van het Cruyff Court, maar ook van de sportvelden gelegen op Sportpark Ter Eem. De motie, die mede is ondertekend door D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, LTS en PvdA, kan rekenen op een raadsmeerderheid. Motie BOP, D66, GL, PvdA, LTS en CU-SGP over een niet geagendeerd onderwerp – kunstgrasvelden met rubbergranulaat

De tweede motie wordt samen met de VVD ingediend en vraagt het college te komen met een communicatie protocol waarin bindende regels zijn opgenomen aangaande het communicatietraject  waaraan ontwikkelaars zich bij de uitwerking van nieuwbouwplannen dienen te houden. Motie Protocol Communicatie

 

Naschrift

Beide hierboven genoemde moties zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017.