The show goes on…

Tijdens de raadsvergadering van 14 september 2016 behandelde de raad een door het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek voor de aan de Heemskerklaan gelegen monumentale Wintertuin. De VVD liet bij monde van raadslid Colthoff weten dat het college bij een positief raadsbesluit direct op zoek zou gaan naar potentiële exploitanten en dat er ‘ultimo in januari 2017 een nieuwe exploitant wordt gekozen’. Verantwoordelijk wethouder Jansma liet daarop weten: ‘Het voorstel dat nu voorligt is om met de aangescherpte kaders op het raadsbesluit van maart jongstleden de uitvraag te doen. Het proces is er op gericht om op 1 januari daar een keuze in gemaakt te hebben.’ 

haalbaarheidsonderzoek_wintertuin

Vandaag, 22 december 2016, laat het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief weten dat eerst gisteren de uitvraag is gedaan voor een nieuwe exploitant van de Wintertuin. De brief meldt verder dat de inschrijvingstermijn sluit op woensdag 8 februari om 12.00 uur.

Dat is andere koek dan de ferme taal van de VVD en de toezegging van de wethouder gedaan tijdens de raadsvergadering van afgelopen september. De verleiding is groot over deze gang van zaken het college mondeling of schriftelijk aan de tand te voelen. Omdat het duidelijk is hoe ouderwets de hazen vandaag de dag weer lopen in het pand Laanstraat 1 laat ik dat achterwege. Mocht een andere politieke partij wel heil zien in het stellen van vragen dan neem ik daar met belangstelling kennis van…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP